Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa stanowi ważną determinantę rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych, a jej zamierzeniem jest podniesienie jakości prowadzonej działalności naukowej i kształcenia. Współpraca prowadzona jest w oparciu o formalne (umowy bilateralne i programy międzynarodowe) i nieformalne (indywidualne kontakty pracowników) formy powiązań.

Poniższe zakładki zawierają informacje dotyczące wybranych aspektów współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk Ekonomicznych.