Umowy międzynarodowe

Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi współpracę z instytucjami zagranicznymi w oparciu o liczne umowy, do których zalicza się między innymi umowy w ramach programu Erasmus+. Lista obowiązujących umów podlega ciągłym modyfikacjom, gdyż negocjowane i podpisywane są kolejne, a równocześnie przedłużeniu podlegają umowy wygasające.