Aktywność międzynarodowa 2010-2016

Rok

Rodzaj współpracy

Nazwa instytucji   partnerskiej

Liczba osób uczestniczących
w realizacji

2010Zainicjowanie i organizacja wykładu prof. Davida Colemana na WNE w ramach realizacji projektu NOBEL „Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość”- wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i Warszawy”Oxford Universityprof. David Coleman
Wyjazd studyjny – Innowacyjność w regionieINFO Instituto de fomento Region de Murcia (Hiszpania)prof. E. Niedzielski, dr K. Krukowski
ErasmusFachhochschule Stralsund1
2011Seminarium naukowe nt: "Efektywność rynku finansowego w Tadżykistanie i w Polsce w okresie transformacji" (Эффективность финансового рынка Польши и Республики Таджикистан в условиях трансформации экономики)Katedra Bankowości Tadżyckiego Uniwersytetu Handlowego w Duszanbe10
Warsztaty na temat: Research Opportunities in Government and Nonprofit Accounting: Melding Academic Research and PracticeAmerican Accounting Associationdr J. Dynowska
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieUniversity of Turin, Department of Economic and Regional Policy, Faculty of Economics Scienceprof. Renata Marks -Bielska

1. Wykład prof. Patrick Moore 
z niemieckiej uczelni partnerskiej Fachhochschule Stralsund na temat: „Present debt crisis”,

2. Wymiana studentów
i nauczycieli akademickich
w ramach program Erasmus

Fachhochschule Stralsund2 nauczycieli akademickich 50 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

2012

ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Faculty Of Economics And Management,  Slovak University Of Agriculture In Nitra

prof. Małgorzata Juchniewicz

ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie

Kaunas University of Technology, Department of Finance (Litwa)

dr Justyna Witkowska

ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie

Universitat de Valecia , Facultat de Ciencies Socials

prof. A. Organiściak-Krzykowska

ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie

Uniwersytet Abat Oliba w Barcelonie

dr R. Burchart

ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie

Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Niemcy

dr Wiesława Lizińska

Staż naukowo-dydaktyczny

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), Wydział Teologiczny, Katedra Pracy Socjalnej

dr Stachowska Sylwia

Staże dydaktyczno-naukowe i wymiana pracowników

Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, Wydział Ekonomii i Zarządzania

2

Staże dydaktyczno-naukowe i wymiana pracowników

Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina

5

Erasmus

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1

Realizacje wspólnych tematów badawczych

Katedra Zarządzania Środowiskowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet w Preszowie

4

Uczestnictwo w warsztatach na temat:

  1. Teaching Lean Accounting: An Introduction
  2. Teaching Lean Accounting: Lean Performance Measures, Value Stream Costing and the Value Stream Box Score
American Accounting Associationdr J. Dynowska
Staż naukowyInstitut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Duisburg-Essen (RFN)dr K. Nyklewicz
Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Analysis of the investments of the global insurance corporations in the field of innovative technologies of the sustainabledevelopment”, Projekt NR T270/S185 (CERIF), 1/10/2012European Business Club e.V.Niemcy:  Schloss Oedheim /D - 74229 Oedheim, Germany11 – w tym dr A. Grzebieniak
2013Pro-Edu - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFaculty Of Economics And Management,  Slovak University Of Agriculture In Nitradr Anna Strychalska-Rudzewicz
ErasmusUniversity of Cyprus, Department of Public and Business Administration,
Faculty of Economics and Management
dr Justyna Witkowska
2-tygodniowe seminarium we Vlotho n/Weserą nt. Soziale Marktwirtschaftin der Bundesrepublik Deutschland und europäische integration (Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska).Gesamteuropäisches StudienverkPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowydr Kamil Kotliński
Kontakty służące wdrożeniu modelu kształcenia LbD (learning by Developing) w edukacji ekonomicznej.Otaniemi Technology Hub, Laurea University of Applied Sciences, Finlandia2
Zajęcia dydaktyczne ze studentamiUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria
E LAS-PAL01
4
Udział w realizacji projektu badawczego pt. „ Economic analysis of the production and transfer of the renewable energy”, Projekt NR T270/S185 (CERIF), 1/10/2013 (Analiza ekonomiczna produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych)European Business Club e.V.Niemcy:  Schloss Oedheim /D - 74229 Oedheim, Germany7 – w tym dr A. Grzebieniak
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieJames Madison University, USAdr J. Dynowska
Staż naukowo-dydaktyczny finansowany z POKLUniwersytet Humboldta w Berliniedr R. Buchart, dr M. Garbowski
Staż naukowo-dydaktyczny (14-dniowy). Zajęcia dydaktyczne ze studentami.Państwowy Uniwersytet Rolniczy (KAZNAU) w Almaty (Kazachstan)dr W. Kozłowski
2014 Współpraca w ramach badań naukowych dotyczących: Customer perceived components of insurance services in Slovenia and PolandUniversity of Maribor, Slovenia,  Faculty of Economics and Business3 – w tym dr J. Witkowska
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieKarelia University of Applied Sciences (Finlandia)mgr J. Zielińska -Szczepkowska
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieSchool of Public Affairs and Administration, Rotgers University – Newark (USA)dr M. Wojarska
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieLincoln University, Lincoln, W. BrytaniaK. Babuchowska
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieUniwersytet Technologiczny w Kownie (Litwa)dr K. Szydłowski
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieComenius University in Bratislava
Faculty of Management
dr A. Sołoma
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieInstitut für Arbeitsökonomik, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Leibniza w Hanowerze (RFN)dr K. Nyklewicz
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpaniadr S. Pieńkowska -Kamieniecka
Udział w Letniej Szkole Przedsiębiorczości (Entrepreneurial Summer Academy) w Institute of Technology, Tralee, Irlandia, w dn. 15-18.06.2014 r.Institute of Technology, Tralee, IrlandiaW Letniej Szkole Przedsiębiorczości uczestniczyło 25 osób z 9 krajów Unii Europejskiej
Uczestnictwo, jako opiekun Koła Naukowego Makroekonomii wraz z jego członkami, w warsztatach naukowo-dydaktycznych „How to be a consultant?” w Tartu (Estonia)Uniwersytet w Pskowie, Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet w Turku4
Współpraca z zakresu dydaktyki – wizyta studyjna w ramach  której nabyto nowe umiejętności dydaktyczne,  poznano nowe metody  oraz formy dydaktyczne, zapoznano się z zasadami i kryteriami oceny studentówWspółpraca z zakresu badań naukowych  Realizacja wspólnego tematu badawczego „Wykorzystanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży meblarskiej”Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) , Politécnico do Porto, Portugaliadr M. Cygańska
Udział w 2 – tygodniowym seminarium naukowym zatytułowanym „Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce”.Gesamteuropäisches Studienwerk we Vlotho nad Weserą (RFN)dr K. Nyklewicz
Staż 7- dniowy w Państwowym Uniwersytecie Rolniczym w Grodnie. Celem było nawiązanie współpracy naukowej oraz zgromadzenie danych niezbędnych do pracy naukowej i dydaktycznej.Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie (Białoruś).dr M. Witkowska -Dąbrowska
Staż naukowo-dydaktyczny (14-dniowy). Zajęcia dydaktyczne ze studentamiPaństwowy Uniwersytet Rolniczy (KAZNAU) w Almaty (Kazachstan)dr W. Kozłowski
Udział w Week of Professors from abroad in ASUAleksandras Stulginskich University (Lithuania), Faculty of Economics and Management, Business and Rural Development Management Institute.prof. Renata Marks-Bielska
2015 Wyjazd był okazją do konsultacji i weryfikacji wyników badań własnych z członkami międzynarodowego konsorcjum naukowego realizującego projekt Measuring Youth Well-Being (MY-WEB) w ramach programu CORDIS, finansowanego przez Komisję Europejską. Wyjazd umożliwił zapoznanie się z metodami badawczymi oraz logistyką przeprowadzenia dużego badania jakościowego. Dał także możliwość nawiązania współpracy z silnym europejskim ośrodkiem naukowym. Wartością dodaną wyjazdu była kwerenda w uniwersyteckiej bibliotece, dzięki dostępom do baz danych uzyskanych jako visiting researcher.Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Hiszpania)mgr M. Janusz
Erasmus+Offenburg University of Applied Sciences, Offenburg, Niemcydr S. Pieńkowska -Kamieniecka
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieEuropean Academy of Technology & Management, Niemcydr A. Grzebieniak
Erasmus +  dr Kotliński przeprowadził dla studentów Uniwersytetu w Padernborn łącznie 8 godzin seminariów, wykładów i ćwiczeń.Uniwersytet Paderborn, Niemcydr K. Kotliński
Staż naukowy, uczestnictwo w wykładach, spotkania z kadrą naukową i studentamiNorweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim, Norwegiadr B. Włodarczyk
Staż naukowy, uczestnictwo w wykładach, spotkania z kadrą naukową i studentami – seminarium naukowe.Grudzień 2015 wizyta prof. Alberto Burchi na UWM w Olsztynie (seminarium naukowe, spotkania ze kadrą naukową i studentami, wykłady).University in Perugia, Italydr B. Włodarczyk
Wygłoszenie wykładu „Privatization of Polish aquaculture sectors after 1989 and changes caused by the free market economy”.Na zaproszenie Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa oraz Katedry Akwakultury Uniwersytetu im. Szent Istvana w Gödöllö (Węgry)prof. Konrad Turkowski
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieDaugavpils University, Social Research Institute 
Konferencja naukowa pt: "Problemy rozwoju branży bankowej w Polsce i Tadżykistanie”Katedra Bankowości Tadżyckiego Uniwersytetu Handlowego w Duszanbe 
Otwarcie przewodu doktorskiego dla Isupobej Bazgul na SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Tytuł rozprawy Optymalny portfel kredytowy banków komercyjnych w warunkach wysokiego ryzyka na przykładzie republiki Tadżykistanu Promotorem pracy jest prof. Andrzej BuszkoUniwersytet Handlowy
w Duszanbe
 
Współpraca z Politechniką w Kownie. Prof. Rytis Krusinskas jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych wspólnie z CITI Group.Prowadzimy wspólne badania i piszemy artykułyPolitechnika w Kownie 
Nawiązanie współpracy z London School of EconomicsLondon School of Economics 
Nawiązanie współpracy z  Uniwersytetem w BoloniiUniwersytet w Bolonii 
Staż naukowy i nawiązanie współpracy naukowej. Wyjazdy w terminach:-22.05.2015 i 07-12.09.2015  -dofinansowany wyjazd  ze środków Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy MiędzynarodowejManchester, Manchester Metropolitan University, Business School,  Accounting, Finance and Economics Department, UKdr A. Rutkowska –Ziarko, mgr G. Kowalewska
Staż dydaktyczny  – wizyta w ramach  której nabyto nowe umiejętności dydaktyczne,  poznano nowe metody  oraz formy dydaktyczne.W czasie pobytu uczestnictwo również w International Days  - dofinansowany wyjazd  ze środków  częściowo z  ze środków Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej i częściowo z Erasmus+Escola Superior de Technologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) , Politécnico do Porto, Portugalia2 – w tym Grażyna Kowalewska
Staż naukowy i nawiązanie współpracy naukowej. W ramach stażu w dniach 13-17 czerwca 2015 udział w międzynarodowej konferencji naukowej:„Economic Challenges in Enlarged Europe” - dofinansowany wyjazd  ze środków  częściowo z  ze środków Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej (dr L.Markowski), częściowo ze środków Katedry Metod Ilościowych i Rektora UMWTallinn School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technologydr A. Rutkowska   -Ziarko, dr Lesław Markowski
ProEdu - wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w OlsztynieDepartment of Economics - University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania (Szkocja)dr J. Nazarczuk
2016
Wygłoszenie wykładów dla społeczności akademickiej WNE przez prof. Francesco Losurdo „"Souths" of the EU: University-Industry cooperation for job inclusion in the framework of the employment Policy and Programmes; “Internship Programmes implemented through the University-Business cooperation in Italy under the light of the EU planning 2014-2020”) oraz Ivano Dileo (“EU macro-regions: the project of EUSAIR Macro-region and the role of the "Observatory" for socio-economic dynamics”, “The determinants of nascent Entrepreneurial activities: the Italian case”).
Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy)

 

 
Warsztaty Naukowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i systemów emerytalnychUniversity of Split, Chorwacjadr S. Pieńkowska -Kamieniecka
Erasmus+Kaunas University of Technology, Litwadr S. Pieńkowska -Kamieniecka
Erasmus +  dr R. Warżała przeprowadził dla studentów Instituto Politecnico de Braganca łącznie 8 godzin seminariów, wykładów i ćwiczeń.Instituto Politecnico de Bragancadr R. Warżała
Staż naukowy, uczestnictwo w wykładach, w przygotowaniu wspólne badania naukowe – podsumowanie w artykule naukowymUniversity in Perugia, Italydr B. Włodarczyk
Staż naukowy, uczestnictwo w wykładach, spotkania z kadrą naukową i studentami – seminarium naukowe, przedstawienie 4 wykładów na zakończenie roku akademickiego w 4 Campusach WBU, przygotowanie zajęć z zakresu ekonomii UE i współpracy UE z USA na potrzeby program International Business.Podjęto próbę nawiązania współpracy – przesłano umowę o współpracy pomiędzy WBU a UWM.Wayland Baptist University, Campus Phoenix Arizona, Campus Tucson Arizona, Campus Sierra Vista Arizona, Campus El Paso Texas, USA, Visiting Professor, 06.04. 2016 r.  dr B. Włodarczyk
15.04.2016 r. Międzynarodowe Seminarium naukowe pt. Wybrane  aspekty rozwoju zrównoważonego na przykładzie Regionu Warmii i Mazur oraz Obwodu  Kaliningradzkiego. Planowane są dalsze działania Katedry i partnerów rosyjskich w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej.Uniwersytet im. Manuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja)8 – prof. K. Turkowski,
prof. T.M. Łaguna,
prof.  Z. Brodziński,
dr W. Kozłowski,
dr A. Napiórkowska -Baryła, dr D. Łaguna,
dr M. Witkowska -Dąbrowska,
mgr N. Sławińska
Udział w 5-dniowym wydarzeniu o charakterze networkingu naukowo-dydaktycznego - International Week „Make your future”, wykłady dla studentów w języku angielskim, nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej.Politechnic Institute of Setubal, Department of Economics and Management (Portugal)dr Joanna Zielińska -Szczepkowska