Międzynarodowa mobilność akademicka i kształcenie kadr

 Mobilność

Pracownicy WNE aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach, panelach i innych wydarzeniach organizowanych poza granicami Polski. W latach 2017-2020 wygłosili referaty naukowe m.in. w: Białorusi, Chorwacji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Kazachstanie, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Tadżykistanie, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponadto w ramach programów międzynarodowych prowadzą za granicą zajęcia dla studentów uczelni partnerskich.

 Kształcenie kadr

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych aktywnie uczestniczą w programach stażowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W latach 2019-2022 wzięli udział w stażach naukowych i naukowo-dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach naukowych w:

 • Czechach (Prague University of Economics and Business, Tomas Bata University in Zlin),
 • Hiszpanii (Universidad de Vigo, Universitat Jaume I, Universidad de Valencia),
 • Litwie (Agiculture Academy of Vytautas Magnus University, Lithuanian University of Health Science, Kaunas University of Technology),
 • Łotwie (Daugavpils University),
 • Niemczech (Universität Duisburg-Essen, Ruhr-Universitat Bochum),
 • Norwegii (Falo Institute for Labour and Social Research),
 • Portugalii (Polytechnic Institute of Setubal, Polytechnic University of Porto),
 • Rumunii (Romanian-American University),
 • Słowacji (Slovak University of Agriculture in Nitra),
 • Stanach Zjednoczonych (Harvard University, University of Massachusetts Amherst, James Madison University, Western Michigan University Kalamazoo, Rutgers University, Saint Anselm College),
 • Szwajcarii (University of Lausanne),
 • Wielkiej Brytanii (Edinburgh Naper University),
 • Włoszech (University of Siena, University of Perugia).

Poniżej zamieszczono lokalizację wybranych aktywności naukowo-dydaktycznych pracowników Wydziału.

 Wizyty studyjne

Mobilność studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest realizowana dzięki programowi Erasmus+ oraz innym programom i projektom, których celem jest wsparcie umiędzynarodowienia. W rok akademickim 2022/2023 w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05 .00-00-Z201/18” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych uczestniczyli w trzech zagranicznych wizytach studyjnych (dwóch we Włoszech i jednej w Portugalii).

Podczas wyjazdów kładziono szczególny nacisk na umożliwienie studentom zapoznania się z funkcjonowaniem nowoczesnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem.

Pierwsza z wizyt miała miejsce w regionie Trydentu w kwietniu 2023 r., a uczestniczyli w niej studenci kierunku Zarządzanie. Podczas drugiej wizyty studyjnej we Włoszech, która odbyła się w maju 2023 r., rąbka tajemnicy studentom kierunku Ekonomia w zakresie prowadzenia działalności biznesowej uchyliły następujące podmioty: Dana Mechatronics Technology Center – przedsiębiorstwo projektujące i produkujące osie, układy napędowe i przeniesienia napędu dla wielkogabarytowych maszyn przemysłowych, Sant'Orsola – spółdzielnia specjalizująca się w produkcji małych owoców, start-up VAIA oraz Cantina Lavis działająca w branży winiarskiej.

Trzecia i ostatnia wizyta studyjna miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2023 r., a uczestniczyli w niej studenci z kierunków Ekonomia i Zarządzanie. Dzięki uprzejmości lokalnych przedsiębiorstw mogli zapoznać się z tradycjami, funkcjonowaniem i kulturą organizacyjną firm znajdujących się w regionie Porto. Podczas wyjazdu studenci odwiedzili RTE – firmę produkującą rowery na zamówienie m.in. marek własnych Decathlon oraz producenta rowerów elektrycznych Beeq Bicycles. W halach produkcyjnych, uczestnicy wyjazdu w asyście managerki produkcji, zapoznali się z procesem produkcyjnym począwszy od aluminiowych rurek do skompletowanych rowerów, a także mogli obserwować na hali produkcyjnej wskaźniki wykonania planu przez filię RTE w Polsce. Zgodnie z tradycją regionu Porto, uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się również jak wygląda proces produkcji czekolady (której ziarna Portugalia importuje z Brazylii) odwiedzając manufakturę @WOW Chocolate.

Podczas wizyty w najstarszej winnicy regionu Porto – Real Companhia Velha – uczestnicy poznali proces produkcji wina od momentu zebrania winogron, przez przerwanie procesu fermentacji oraz sposoby leżakowania poszczególnych rodzajów wina porto. Dodatkowo, mogli dowiedzieć się jak wygląda segmentacja rynku oraz jakie nowe typy wina kierowane są do młodych konsumentów – jak np. porto białe i różowe.