Kontakt

Dane teleadresowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4

tel. +48 89 523 42 75

email: wne@uwm.edu.pl

NIP: 739-30-33-097

Dziekanat

Kierunek - Ekonomia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, tel. +48 89 523 44 46

Kierunek - Zarządzanie, tel. +48 89 523 47 57


Administrator strony internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych:

mgr inż. Robert Popiołek - tel. +89 523 4360, robert.popiolek@uwm.edu.pl

Administrator pracowni komputerowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

mgr inż. Robert Popiołek (pracownie w budynku przy ul. R. Prawocheńskiego 19) - tel. +89 523 4360, robert.popiolek@uwm.edu.pl

dr Daniel Rzeczkowski (pracownie w budynkach przy ul. M. Oczapowskiego 4 i pl. Cieszyński 1) - tel. +89 523 4401, daniel.rzeczkowski@uwm.edu.pl