Wydziałowe seminarium dot. omówienia wyników projektów badawczych

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam
na seminarium naukowe poświęcone omówieniu wyników badań projektów badawczych zrealizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

„Diagnoza funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku ze szczególnym uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu” - kierownik dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

„Wykorzystanie alternatywnych źródeł dochodu w rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne Skarbu Państwa" - kierownik dr hab. Marian Oliński, prof. UWM

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM


Seminarium odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godzinie 13:00
w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo


Program seminarium:
13.00-13.15 – otwarcie seminarium – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie
13.15-13.30 – „Diagnoza rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z perspektywy założeń Wspólnej Polityki Rolnej i Zielonego Ładu” – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
13.30-13.45 – „Determinanty rozwoju gospodarstw rolnych w kontekście szans i zagrożeń Zielonego Ładu – perspektywa władz lokalnych” – dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
13.45-14.00 – „Uwarunkowania funkcjonowania rynku zbóż w woj. warmińsko-mazurskim” – dr Zbigniew Nasalski 14.00-14.15 – „Znaczenie dzierżawy gruntów w rozwoju gospodarstw rolnych” – dr Jarosław Mioduszewski
14.15-14.30 – „Alternatywne źródła dochodów w gospodarstwach rolnych” – dr hab. Marian Oliński, prof. UWM 14.30-15.00 – podsumowanie i zakończenie seminarium – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie