Praktyki studenckie w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Olsztynie

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich w Ośrodku Zamiejscowym w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, al. Warszawska 96, 10-702 Olsztyn.

Odbycie praktyki studenckiej umożliwi zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz umożliwi poznanie środowiska wojskowego, które w przyszłości pozwoli podjąć decyzję o kontynuowaniu swojego rozwoju osobistego oraz związaniu życia zawodowego z Siłami Zbrojnymi RP.

Zapewniamy możliwość ciekawej, nieszablonowej i niespotykanej praktyki studenckiej w sekcjach takich jak: Promocja i Rekrutacja, Pion Ochrony Informacji Niejawnych, Zespole Prawnym oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej.

Studenci, którzy dotychczas odbyli praktykę studencką w Ośrodku Zamiejscowym w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacii bardzo wspomogli i przyczynili się do intensyfikacji pracy naszej instytucji.

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z sierż. Moniką Wójcik, tel. 261 32 20 53.