Studiuj Zarządzanie

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Kształcenie na kierunku Zarządzanie  pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwenci są przygotowani do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia.

Formy studiów oraz specjalności na kierunku

ZARZĄDZANIE

studia stacjonarne
studia pierwszego stopnia -  licencjackie6 semestrówZarządzanie
studia drugiego stopnia - magisterskie4 semestry

Logistyka

Logistics (oferta w języku angielskim)*

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Marketing i zarządzanie produktem

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

studia niestacjonarne
studia pierwszego stopnia - licencjackie6 semestrówZarządzanie
studia drugiego stopnia - magisterskie4 semestry

Logistyka

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

* LOGISTYKA  - Studia w języku  angielskim!

  • Międzynarodowe doświadczenia - studia realizowane przy współpracy z Politechniką w Setubal
  • Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania dwóch dyplomów

Kwalifikacje absolwenta, możliwe obszary zatrudnienia:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Plany studiów

http://www.uwm.edu.pl/wne/ksztalcenie-na-wydziale

Strona systemu rekrutacji

http://rekrutacja.uwm.edu.pl/