Centrum Euraxess!

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

Jako Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Olsztynie, prowadzimy Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS (EURAXESS Services Centre for Mobile Researchers) dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Pomagamy zarówno polskim naukowcom wyjeżdżającym z kraju, jak i obcokrajowcom przyjeżdżającym do Polski. Informujemy o możliwościach uzyskania stypendium i podjęcia pracy badawczej za granicą. Posiadamy również informacje na temat formalności niezbędnych do dopełnienia w czasie dłuższego pobytu poza krajem. Prowadzimy pomoc doraźną dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających z zagranicy, czyli tzw. „help desk”.

EURAXESS to pomoc dla:

 • Naukowców przyjeżdżających do Polski w ramach projektów naukowych
 • Naukowców opuszczających Polskę po zakończeniu projektów
 • Naukowców wyjeżdżających z Polski w ramach projektów naukowych
 • Polskich instytucji naukowych goszczących naukowców z zagranicy

INFORMACJE o:

 • Warunkach przyjazdu
 • Pozwoleniu na pobyt czasowy
 • Wizach
 • Zameldowaniu
 • Pozwoleniu na pracę
 • Ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Ubezpieczeniu emerytalnym
 • Podatkach
 • Innych formalnościach
 • Życiu codziennym (szkołach, kursach językowych itp.)

W Polsce istnieje 10 Regionalnych Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS. Są one prowadzone przez istniejące już Regionalne Punkty Kontaktowe Programów Ramowych, tworzące sieć obejmującą swym zasięgiem całą Polskę. Koordynowaniem działań sieci zajmuje się Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS prowadzone przez Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie.

Sieć Centrów Informacji w Polsce jest częścią europejskiej sieci EURAXESS European Services Network.

Działalność EURAXESS w Polsce jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona sieci ogólnopolskiej, informacje o niezbędnych formalnościach wyjazdowych i przyjazdowych oraz rozliczaniu stypendiów Marie Curie w Polsce.