Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Irlandia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja, Holandia bądź Belgia - od 31 listopada 2021 r. istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND dla 11 młodych naukowców ( Early Stage Researchers) w stopniu doktora, których obszar zainteresowań badawczych obejmuje zagadnienia z zakresu biogospodarki. Jako kluczowe cele programu wskazano m.in. holistyczne ujęcie biogospodarki, a także łączenie obszarów wiedzy naukowej oraz technicznej.

  Fundament programu tworzy sieć 18 partnerów - 10 z obszaru przemysłu i 8 środowisk akademickich z 9 krajów ( 8 krajów członkowskich i 1 kraj stowarzyszony).

  Talent4BBI w ramach MSCA jest koordynowany przez BiOrbic, the Bioeconomy SFI Research Centre located in University College Dublin (UCD) w Irlandii.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 31.01.2022 r. o godz. 17:00. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pod poniższymi linkami:

  https://biorbic.com/talent4bbi/

  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/714379

   

 2. Belgijskie Uniwersytety- University of Mons oraz University of Namur, poszukują utalentowanych i ambitnych stypendystów, którzy chcą ubiegać się o stypendia Marie Skłodowska-Curie -Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF).

  30 stypendystów będzie miało możliwość pogłębienia swojej podstawowej dyscypliny naukowej przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu umiejętności naukowych. Będą realizować projekt badawczy o silnym aspekcie interdyscyplinarnym. Będą oni mieli możliwość poszerzenia swoich sieci zawodowych na poziomie międzynarodowym, co zapewni im zaawansowane możliwości rozwoju kariery.

  Wymagania:

  - doświadczony pracownik naukowy (ER)

   -dowolnej narodowości

   -brak ograniczeń wiekowych

    -biegła znajomość języka angielskiego

    -stopień naukowy doktora lub co najmniej 4 lata równoważnego doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin w momencie upływu terminu składania wniosków

   -mobilność międzynarodowa: kandydat na ER nie może mieszkać animprowadzić swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w Belgii przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających termin składania wniosków.

  W celu złożenia wniosku potencjalni kandydaci proszeni są o kontakt z wybranymi przez siebie opiekunami, których obszar badań ich interesuje.

  Lista opiekunów wraz z odpowiednimi obszarami badawczymi jest dostępna na stronie internetowej Instytutów Badawczych Uniwersytetu w Mons lub Uniwersytetu w Namur 

  Zgłoszenia należy składać do 7 marca 2022 r.

  Szczegółowe informacje na temat  konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://cometowallonia.eu/

 3. Na prośbę University of Salamanca (Hiszpania) informujemy o rozpoczęciu naboru wysoko wykwalifikowanych naukowców w ramach projektu USAL4EXCELLENCE.

  Program stypendialny USAL4EXCELLENCE współfinansowany jest w ramach konkursu H2020-MSCA-COFUND-2020- działania Marie Skłodowska-Curie oraz Junta de Castilla y León. Poszukiwanych jest 20 doświadczonych naukowców którzy odbędą 30-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania)  w następujących obszarach tematycznych: chemia, nauki społeczne i humanistyczne, nauki ekonomiczne, informatyka i inżynieria, środowisko i nauki o Ziemi, nauki przyrodnicze, matematyka i fizyka.

  Zakończenie przyjmowania aplikacji: 15 luty 2022

  Wszystkie informacje dotyczące tego naboru oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej. 

 4. Program stypendialny DevelopMed, współfinansowany przez Akcję Marie Skłodowska-Curie COFUND oferuje 12 prestiżowych stypendiów w ramach zaproszenia dla wybitnego naukowca (z tytułem doktora) w dziedzinie Precyzyjnej Onkologii.

  Stypendyści poprowadzą własny projekt badawczy w jednej z Instytucji Akademickich w Irlandii.  Czas trwania stypendium to 3 lata. Oferta jest skierowana do  kandydatów dowolnej narodowości, którzy do czasu zakończenia naboru wniosków nie mieszkali lub nie wykonywali swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w Irlandii przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2021.

  Szczegóły oferty, kontakt oraz sposób aplikowania tutaj

 5. Mamy przyjemność poinformować, iż pojawiły się dwie oferty hostingowe z krajów Ameryki Łacińskiej- Brazylii i Peru. Są one skierowanie do naukowców ze stopniem doktora którzy chcieliby ubiegać się o stypendium w ramach działań Marie Skłodowska-Curie -Postdoctoral Fellowships - Global Fellowship.

  1. Oferta z Universidade Federal Fluminense z  Niterói w Brazylii- poszukiwani są naukowcy ze stopniem doktora  z dowolnej dziedziny nauk społecznych, który dołączyłby do zespołu zajmującego się badaniem dochodu podstawowego w Maricá.

  Aplikacje można składać do 12.10.2021.

  Kontakt i szczegółowe informacje tutaj.

   2. Oferta z Universidad Nacional Agraria De La Selva z Tingo Maria w Peru- poszukiwani są naukowcy ze stopniem doktora z dziedziny nauk o zwierzętach. Prace zespołu dotyczą badań nad roślinami nutraceutycznymi i związkami fitogenicznymi z Puszczy Amazońskiej w Peru.

  Aplikacje można składać do 12.10.2021.

  Kontakt i szczegółowe informacje tutaj.

   

 6. Przedstawiamy oferty współpracy w ramach programu Horyzont Europa dla osób chcących ubiegać się o stypendium Marie Skłodowska- Curie (Postdoctoral Fellowship) na MALCIE .

  Szczegóły ofert, terminy oraz informacje o organizacjach zainteresowanych współpracą tutaj.

  Film promujący badania i innowacje na Malcie tutaj.

 7. Chorwacki Uniwersytet w Splicie jest zainteresowany przyjęciem  zagranicznych naukowców, którzy chcą ubiegać się o stypendium Marie Skłodowska- Curie (Postdoctoral Fellowship) w ramach nowego programu Horyzont Europa.

  University of Split, jako laureat nagrody HRS4R, wspiera doskonałość w badaniach i innowacjach poprzez wdrażanie strategii HR for Excellence in Research. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i wspieraniu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także programów Unii Europejskiej: Horyzont 2020, Erasmus+ (Działania Kluczowe 2 i 3), Interreg, EuropeAid itd. W tej chwili realizuje 120 projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, takich jak Chorwacka Fundacja Nauki i Ministerstwo Nauki i Edukacji jak i funduszy UE. Od kilku lat Uniwersytet w Splicie nieprzerwanie uczestniczy w rankingach akademickich, osiągając wysokie wyniki zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

  Kryteria wyboru oraz sposób aplikacji dostępne tutaj.

 8. Centrum Badań nad Klimatem i Atmosferą (CARE-C) w Instytucie Cypryjskim zaprasza stypendystów  ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendium podoktorskie MSCA (Postdoctoral Fellowship) w dziedzinie nauk o klimacie i atmosferze.

  CARE-C to Regionalne Centrum Doskonałości z siedzibą w Nikozji na Cyprze, zajmujące się badaniami i innowacjami w celu przeciwdziałania skutkom zmian środowiskowych i klimatycznych we wschodnim regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.

  Wybrani kandydaci będą mogli wykorzystać najwyższej klasy środowisko badawcze CARE-C, które obejmuje unikalną infrastrukturę badawczą, a jednocześnie korzystać z zasobów Centrum do pisania wniosków eksperckich. CARE-C posiada również cenioną sieć zaawansowanych partnerów UE, w tym Uniwersytet Helsiński (UHEL), Instytut Chemii Maxa Plancka (MPIC) i Komisariat à l’Energie Atomique (CEA). Więcej informacji o CARE-C na https://emme-care.cyi.ac.cy/

  W pierwszej kolejności zainteresowani kandydaci powinni przesłać CV i krótki list motywacyjny wyrażający zainteresowanie uczestnictwem, podsumowujący propozycję projektu i motywację (ok. 400 słów) na adres: adresordination.care-c@cyi.ac.cy Kwalifikujący się kandydaci mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu wniosku i znalezieniu odpowiedniego opiekuna.

  Więcej informacji i szczegółów na temat procesu aplikacji na stronie https://emme-care.cyi.ac.cy/opportunities/#mf

 9. Uniwersytet w Zagrzebiu Wydział Rolniczy (University of Zagreb Faculty of Agriculture) poszukuje doktorantów specjalizujących się w dziedzinie nauk o życiu, którzy chcą ubiegać się o stypendia Marie Skłodowska-Curie -Doctoral Networks (MSCA-DN).

  Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Zagrzebiu zajmuje się kształceniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozwijaniem i poszerzaniem wiedzy zawodowej z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych. Stosując najwyższe standardy akademickie umożliwia nabywanie kompetencji opartych na najnowszej wiedzy naukowej.

   Formularz zawierający szczegółowe informacje dotyczące oferty i kontakt

 10. Uniwersytet Complutense w Madrycie poszukuje utalentowanych i ambitnych stypendystów (ze stopniem doktora), którzy chcą ubiegać się o stypendia Marie Skłodowska-Curie -Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF).

  UCM to największy uniwersytet w Madrycie i jeden z wiodących uniwersytetów badawczych w Hiszpanii. Jego nowoczesna infrastruktura i międzynarodowe środowisko sprawiają, że idealnie nadaje się dla bystrych młodych naukowców. UCM  jako instytucja przyjmująca  będzie zapewniać, za pośrednictwem swojego Europejskiego Biura Łącznikowego, wsparcie wnioskodawcom w całym procesie przygotowania wniosku.

  Informacje na temat 207 ofert grup badawczych UCM, które chcą gościć stypendystów, można znaleźć na stronie internetowej: https://oficinaeuropea.ucm.es/home-eoi

  Szczegóły: https://oficinaeuropea.ucm.es/images/template_msca_if/images2020/MSCA-PF_2021_EN.html

 11. Bułgarska Akademia Nauk (wydział Matematyczne Podstawy Informatyki) prowadzi nabór stypendystów (ze stopniem doktora) do  programu Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) i zachęca do składania zgłoszeń do zbliżającego się konkursu MSCA PF (Postdoctoral Fellowship, który w nowym programie ramowym Horyzont Europa zostąpi dotychczasowy Individual Fellowship).

  Zainteresowani kandydaci ze stopniem doktora matematyki lub informatyki (uzyskanym nie wcześniej niż 8 lat temu) powinni przesyłać swoje aplikacje pocztą elektroniczną na adres: director@math.bas.bg
  W tytule wiadomości należy wpisać “Expression of Interest” i dołączyć życiorys oraz krótką propozycję projektu, zawierającą opis aktualnej pracy naukowej, programu badawczego oraz oczekiwanych wyników (do 2 stron).

  Szczegóły

 12. The Cyprus Institute jest koordynatorem projektu Horizon 2020 MSCA-ETN-ITN ,,Szkolenie nowego pokolenia archeologów: Interdyscyplinarne badania przednowoczesnych * Pla * sters i * Ce * ramics ze wschodniej części Morza Śródziemnego / (PlaCe-ITN)'' i ma do zaoferowania stanowisko naukowca ze stopniem doktorskim w ramach powyższego projektu badawczego w Graduate School of The Cyprus Institute oraz w Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center.

  Szczegóły tu

 13. Uniwersytet w Mariborze, Słowenia (UM) z przyjemnością wesprze naukowców ze stopniem doktora, którzy chcą ubiegać się o stypendium  Marii Skłodówki Curie - Postdoctoral Fellowships (zestępujące w Horyzont Europa Individual Fellowships).

  Przewidywany termin publikacji konkursu MSCA PF: 15 kwietnia 2021 r. Stypendia podoktoranckie MSCA oferują wybranym kandydatom umowę na pełny etat w celu pracy nad projektem badawczym i korzystania z zaawansowanych szkoleń. Program zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki na koszty mobilności i rodzinne oraz budżet na badania i szkolenia.

  Uniwersytet jest zainteresowany współpracą z kandydatami ze stopniem doktora, którzy mają już bogate doświadczenie publikacyjne i program badawczy.

  Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie konkursowym oraz w załącznikach:

  - 2021 Zaproszenie dla kandydatów ze stopniem doktora zainteresowanych ubieganiem się o stypendia 

  - Załącznik1_Lista opiekunów stypendystów MSCA Postdoctoral Fellow, e-maile, tematy i obszary badań na Uniwersytecie w Mariborze 

  - Załącznik2_2021-UM MSCA PF Formularz propozycji projektu (w formacie .docx i .pdf).

   

 14.  

  Nabór wniosków zostanie uruchomiony 15 kwietnia 2021 r. I zakończy się 15 września 2021 r. Wybrani kandydaci będą mogli rozpocząć stypendia od marca 2022 r.
   
  Osoba, z która w tej sprawie nalezy się kontaktować:sara.wilmet@uclouvain.be
  Kandydatom, którzy chcą aplikować, UCLouvain udzieli  wszechstronnej pomocy.

  UCLouvain Research Administration

  UCLouvain research institutes

   

 15. Informujemy o 8 dostępnych miejscach na studiach doktoranckich oferowanych w ramach programu RESPONSE, który jest realizowany w ramach COFUND MSCA. Studia mają odbywać się na jednej z trzech uczelni goszczacych: Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie w Bazylei albo Politechnice w Zurychu.

  Założeniem programu RESPONSE jest wyszkolenie młodych naukowców tak by byli w stanie odnaleźc swoją rolę jako naukowcy w służacy społeczeństwu, kształtujący cele polityczne oraz umiejący zorganizować odpowiedzi do globalnych wyzwań w obszarach zrównoważonych systemów żywności, zrównoważonych systemów energetycznych i decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania gruntów.

  Więcej informacji na stronie

Oferty w ramach działań programu "Horyzont 2020"

 1. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) zachęca do składania aplikacji na płatne staże. Każdy staż wymaga 120 godzin, może być zorganizowany w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin i może odbywać się zdalnie. Wybrani kandydaci wniosą wkład do projektu badawczego ENGAGE (Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe), finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. ENGAGE obejmuje 13 uniwersytetów i instytutów badawczych z całej Europy i jest kierowany przez ESADE. IBEI prowadzi pakiet roboczy dotyczący wyzwań związanych z dopuszczalnością działań zewnętrznych UE.

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki lub innych powiązanych dziedzin i mieć zainteresowania w kierunku polityki zagranicznej UE, a najlepiej studiować lub ukończyć studia magisterskie w tych dziedzinach. Biorąc pod uwagę, że badanie koncentruje się na parlamentach w państwach członkowskich UE, poszukiwani są kandydaci którzy potrafią czytać w jednym z następujących języków: włoskim, francuskim, polskim, fińskim, estońskim, słowackim, węgierskim, greckim i bułgarskim. Ponadto niezbędna jest płynna znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Na tym stanowisku wymagane są również doskonałe umiejętności analityczne i umiejętność wnoszenia wkładu we wspólne projekty badawcze. Wybrani kandydaci nie muszą mieć siedziby w Barcelonie.

  Wynagrodzenie jest współmierne do podobnych stanowisk stażowych w IBEI. Planowana data rozpoczęcia to 1 listopada 2021 r.

  Zgłoszenia należy składać do 18 października 2021 r.

  Dokumenty aplikacyjne należy zapisać jako jeden dokument PDF i przesłać do Carlosa Sancheza na adres: csanchez@ibei.org

  Aplikacja powinna zawierać:

  ● List motywacyjny (1 strona).

  ● Aktualne CV zawierające nazwiska dwóch osób mogących wystawić referencje.

  Więcej informacji tutaj.

   

Pozostałe oferty współpracy

 1. Na prośbę Université Catholique de Louvain (UCL) w Belgii informujemy o rozpoczęciu naboru „FSR Post-doc 2021” dla przyjeżdżających naukowców z tytułem doktora w warunkach mobilności międzynarodowej.

  Nabór 2022 jest finansowany przez fundusze FSR, z budżetem 1.400.000€. Pozwoli to na przyznanie 14 dwuletnich stypendiów podoktoranckich.

  Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do ma adres: crec-adre@uclouvain.be  do  1 października 2021 r. najpóźniej do godz. 14:00.

  Finansowanie to ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla międzynarodowej mobilności wysoko wykwalifikowanych naukowców poprzez przyznawanie stypendiów podoktorskich. Kwalifikują się wszystkie dyscypliny naukowe.

  Wszystkie informacje dotyczące tego naboru oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.