Materiały do pobrania

Poniżej pliki do pobrania.

 

Prezentacje z konferencji "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla nauki polskiej"

1. Anna Pytko KPK

2. Piotr Kępski MNiSW

3. Monika Zazula Ekspert

4. Agnieszka Murzec-Wojnar RPK Olsztyn

Prezentacja ze szkolenia "Zasady finansowania i realizacji projektów - Horyzont 2020" (Barbara Trammer)

 

1. Prezentacje z seminarium „Horyzont 2020 – wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie” (20/02/2014)

 Horyzont 2020 – zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw

  1. (Katarzyna Walczyk-Matuszyk, KPK) [Zasady_uczestnictwa_MSP]
  2. Jak skutecznie aplikować o środki w Programie Horyzont 2020? (Aneta Maszewska, KPK)  [Jak_aplikować]
  3. Wsparcie dla MŚP w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) (Aneta Maszewska, KPK) [Wsparcie dla MŚP w Horyzoncie 2020]
  4. Instrumenty finansowe w Programie Horyzont 2020 (Katarzyna Walczyk-Matuszyk, KPK) [Instrumenty_finansowe]
  5. Mechanizm Fast Track to Innovation (Aneta Maszewska, KPK) [Fast_Track]
  6. Mobilność dla sektora MŚP Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (Katarzyna Walczyk-Matuszyk, KPK) [Program Curie dla MŚP]
  7. Przygotowanie wniosków projektowych - Participant Portal (Katarzyna Walczyk-Matuszyk, KPK) [Participant_Portal]