Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK)

Został powołany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w kwietniu 2003 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastąpił działający od 2002 roku Branżowy Punkt Kontaktowy.

Podstawowym celem działalności RPK jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Programów Ramowych UE, obecnie Programu Horyzont Europa, dotyczącego badań i innowacji.

W latach 2014-2021 w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 przeprowadziliśmy 94 szkolenia, spotkania informacyjne i warsztaty, w których wzięło udział ponad 2600 osób.  

Zasięg naszego wsparcia obejmuje głównie województwo warmińsko-mazurskie. Współpracujemy również z pozostałymi Regionalnymi Punktami Kontaktowymi z całego kraju oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Zadania RPK:

  • udzielanie informacji o strukturze i zadaniach Programu Ramowego Horyzont Europa
  • organizacja szkoleń, prezentacji i warsztatów na temat możliwości uczestnictwa i realizacji projektów
  • konsultacje i doradztwo w przygotowaniu wniosków projektowych
  • rozpowszechnianie informacji o aspektach prawnych, terminach i zasadach składania wniosków
  • udzielanie porad i praktycznych wskazówek w trakcie trwania projektów oraz na etapie raportowania czy audytu
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych
  • udział w negocjacjach i realizacji kontraktów
  • współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym, BSP oraz innymi Regionalnymi Punktami Kontaktowymi
  • informowanie o innych programach i inicjatywach Unii Europejskiej