Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Editorial Board

 

Editorial Committee

Editor-in-Chief

Marek Markowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland


Executive Editor

Magdalena Zielińska


Piotr Artiemjew

Kamil Kowalczyk

Ryszard Myhan

Wojciech Sobieski

Piotr Srokosz

Marcin Zieliński


Features Editors

Piotr Artiemjew - Information Technology

Marcin Dębowski - Environmental Engineering

Zdzisław Kaliniewicz - Biosystems Engineering

 

Grzegorz Królczyk - Materials Engineering

Marek Mróz - Geodesy and Cartography

Ryszard Myhan - Safety Engineering

Wojciech Sobieski - Mechanical Engineering

Piotr Srokosz - Civil Engineering

Jędrzej Trajer - Production Engineering


Statistical Editor

Paweł Drozda

 
 Editorial Boards

Ceslovas Aksamitauskas
Vilnius Gediminas Technical Univetsity, Lithuania

Olivier Bock
Institut National de L'Information Géographique et Forestiére, France

Stefan Cenkowski
University of Manitoba, Canada

Adam Chrzanowski
University of New Brunswick, Canada

Davide Ciucci
University of Milan-Bicocca, Italy

Sakamon Devahastin
King Mongkut's University of Technology Thonburi in Bangkok, Thailand

German Efremov
Moscow Open State University, Russia

Mariusz Figurski
Military University of Technology, Poland

Maorong Ge
Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum, Germany

Dorota Grejner-Brzezinska

The Ohio State University, USA

Janusz Laskowski
University of Life Sciences in Lublin, Poland

Arnold Norkus
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Stanisław Pabis
Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Poland

Lech Tadeusz Polkowski

Polish-Japanese Institute of Information Technology, Poland

Arris Tijsseling
(Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands)

Vladimir Tilipalov

Kaliningrad State Technical University, Russia

Alojzy Wasilewski
Koszalin University of Technology, Poland