Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Issues

No. 23(2)2020

Analysis of a cylindrical cyclone separator used in aircraft turbine engine

Authors: Tomasz Szwarc, Włodzimierz Wróblewski, Tomasz Borzęcki
Keywords: Multi-phase flows, air-oil separator, gas turbine, cyclone, volume of fluid method
In Press, Accepted Manuscript

Geometry extraction from GCODE files destined for 3D printers

Authors: Wojciech Kiński, Wojciech Sobieski
Keywords: GCODE, STL, additive manufacturing, 3D printers, reverse engineering
Article

A design concept of a device for measuring air flow resistance in vehicle filters

Author: Adrian Misztuk
Keywords: internal combustion engine, filter, impurities, air flow resistance
In Press, Accepted Manuscript