Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Submit

The article should be submitted in MS Office DOC or DOCX format via the platform: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ts/about/submissions