Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Złóż artykuł

Artykuł należy złożyć w formacie MS Office DOC lub DOCX za pośrednictwem platformy: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ts/about/submissions