Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Otwarty dostęp

Cała zawartość czasopisma jest opublikowana w systemie to Open Access, co oznacza, że jest swobodnie dostępna online dla każdego i wszędzie.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY).

Każdy może kopiować, rozpowszechniać lub ponownie używać opublikowane artykuły w dowolnym celu, o ile autorzy i oryginalne źródło są prawidłowo cytowane.