Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Issues

No. 9 2006

Reviewers
Janusz Badur, Henryk Budzeń, Stefan Cacoń, Wiktor Gambin, Jerzy Jaźwiński, Józef Kowalczuk, Marek Matczyński, Janusz Podleśny, Leszek Powierża, Andrzej Radowicz, Dorota Witrowa-Rejchert, Ewa Wachowicz, Józef Żurek

Influence of selected factors on irregularity of spring barley seeds dosage using the press drill seeder

Authors: Tomasz Bagiński, Piotr Markowski, Tadeusz Rawa
Keywords: press drill seeder, barley, seeds, dosage regularity
Article

Analysis of collisions between white mustard seeds or rapeseeds and disks of a hulling machine equipped with cylindrical blades

Author: Andrzej Anders
Keywords: hulling, disk of a hulling machine, seeds, mustard, rape
Article

Testing machine for assessing the mechanical properties of biological materials

Author: Bożena Gładyszewska
Keywords: testing machine, biological materials, Young modulus, Poissonís ratio
Article

Pre-sowing laser biostimulation of cereal grains

Author: Bożena Gładyszewska
Keywords: biostimulation, He-Ne laser, rye, wheat
Article

Irwin criterion for a crack of finite conductivity in an elastic dielectric

Author: Zofia T. Kurlandzka
Keywords: fracture, electric field , elastic dielectric, intensity coefficients
Article

On the localization of the failure at the boundary of a hole in the orthotropic stretched disc

Author: Aleksandra Wieromiej-Ostrowska
Keywords: elastic plane stress problem, failure initiation, orthotropy
Article

On the singularities at the tips of orthotropic wedges in plane elasticity. Part two

Authors: Andrzej Blinowski, Aleksandra Wieromiej-Ostrowska
Keywords: anisotropic elasticity, stress singularities
Article

Determination of the parameters of fluid motion in Taylor-Couette flow

Author: Jerzy Domański
Keywords: Taylor-Couette flow, numerical simulation, CFD
Article

A probabilistically approached forecast of the fatigue life of notched members

Authors: Lucjan Śnieżek, Sławomir Stępień, Piotr Kulec
Keywords: fatigue life, deterministic description of cracking, fatigue crack propagation
Article

Analysis of stress and strain concentrations in notched members made of alloys D16 and 1460

Authors: Lucjan Śnieżek, Jerzy Małachowski
Keywords: notch effect, stress concentration, aluminum alloys
Article

Modeling the flexibility of pneumatic tired wheels moving on the soil surface

Author: Piotr Szczyglak
Keywrods: pneumatic tired wheels, soil foundation, modeling, flexibility
Article

Condition of IT educational infrastructure in selected schools of the province of Lublin

Authors: Mirosław Malec, Barbara Drankowska-Kłyż, Paweł Szydłowski
Keywords: education computer science, school computer rooms, educational infrastructure of computer science
Article

Modeling of ground subsidence in oil fields

Authors: Anna Szostak-Chrzanowski, Adam Chrzanowski, Eulalio Ortiz
Keywords: oil fields, subsidence, influence function, finite element method
Article

Interdisciplinary approach to deformation analysis in engineering, mining, and geosciences projects by combining monitoring surveys with deterministic modeling. Part I

Author: Anna Szostak-Chrzanowski
Keywords: deformation analysis, integrated monitoring, engineering, mining, finite element method
Article

Interdisciplinary approach to deformation analysis in engineering, mining, and geosciences projects by combining monitoring surveys with deterministic modeling. Part II

Author: Anna Szostak-Chrzanowski
Keywords: deformation analysis, integrated monitoring, engineering, mining, finite element method
Article