Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Issues

Numerical Analysis of Flow Bifurcations in a Closed-Off Channel

Author: Wojciech Sobieski 
Keywords: bifurcation, fluid flow, CFD
Article