Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Analysis of harmonics reduction method selection for transformer substation

Authors: Szymon Racewicz, Mateusz Rokicki
Keywords: harmonics reduction, active filters, THD coefficient
Article