Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Time consumption in calculations of the hydraulic and geometrical tortuosity in granular beds

Authors: Wojciech Sobieski, Amir Raoof, Alraune Zech
Keywords: granular porous media, geometric tortuosity, hydraulic tortuosity, Path Tracking Method, Discrete Element Method, Lattice Boltzmann Method
Article