Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Application of the response surface method (RSM) to optimize of the conditioning of primitive rye grain krzyca (Secale cereale var. multicaule) before milling

Authors: Stanisław Konopka, Beata Piłat
Keywords: rye, conditioning, flour yield, ash content, falling number value, time of milling
Article