Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Thermovision measurements of the tool-chip upper side temperature in turning AISI 321 steel

Author: Marian Bartoszuk
Keywords: cutting zone, temperature of the chip upper side, contact temperature, thermovision, infrared imaging
Article