Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

The influence of electronic exposure and heat treatment on the electroconductivity of epoxypolymer materials

Authors: Yuliia Udovytska, Sergiy Luniov, Vitalii Kashytskyi, Volodymyr Maslyuk, Ivan Megela
Keywords: irradiation, epoxy resin, specific electrical conductivity, heat treatment
Article