Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Formation and rupture of gas film of antibubble

Authors: Lichun Bai, Jinguang Sun, Zhijie Zeng, Yuhang Ma, Lixin Bai
Keywords: Antibubble; gas film; liquid film; High-speed photographystructure
Article