Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Analysis of a cylindrical cyclone separator used in aircraft turbine engine

Authors: Tomasz Szwarc, Włodzimierz Wróblewski, Tomasz Borzęcki
Keywords: Multi-phase flows, air-oil separator, gas turbine, cyclone, volume of fluid method
In Press, Accepted Manuscript