Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Geometry extraction from GCODE files destined for 3D printers

Authors: Wojciech Kiński, Wojciech Sobieski
Keywords: GCODE, STL, additive manufacturing, 3D printers, reverse engineering
Article