Ankieta

Zespół ds. badań Komisji ds. Równości Szans UWM prowadzi badania studentów dotyczące akceptacji i poczucia dystansu studentów wobec różnych grup społecznych. Badanie zostało zaakceptowane do realizacji przez J.M. Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej, dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich studentów Filii UWM w Ełku o wypełnienie ankiety.

W załączeniu link:

tiny.pl/c27l3 (termin: 31.12.2023)