Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Procedury składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Informacja źródłowa na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Wykaz kompletnych informacji dot. przyznawania stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

 

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku. We wniosku Student nie może wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.

 

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Sekretariacie UWM Filii w Ełku upływa w dniu 10-10-2023r. (wtorek)

 

W sprawie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem UWM Filii w Ełku (adres e-mail: katarzyna.dabrowska@uwm.edu.pl bądź joanna.chyla@uwm.edu.pl)