Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - aktywny udział w zajęciach

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej 

W ramach przedmiotu Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej studenci czwartego roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej zostali zapoznani z Metodą Dobrego Startu. Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii dzieci z ryzyka dysleksji. Opiera się ona na  wielozmysłowym uczeniu się: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowym .  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Studenci poznali teoretyczne podstawy Metody Dobrego Startu, wybrane ćwiczenia: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe oraz przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie litery na podstawie odpowiedniej piosenki.

Prowadząca warsztaty dr Joanna Szkatuła przedstawiła uczestnikom wiele ciekawych propozycji  zabaw, ćwiczeń oraz piosenek do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Oprócz poznania nowych form i metod dydaktycznych studenci mieli możliwość aktywnego udziału w zajęciach i dobrej zabawy.