Dyrektor Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa gościem Filii UWM w Ełku

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa naszym gościem! Filia UWM w Ełku zacieśnia współpracę z renomowanymi podmiotami krajowymi prowadzącymi działalność na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. 27 lipca 2022 roku wizytę w Filii złożył dyrektor Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa – Jarosław Tokarczyk. Zapoznał się m.in. z wyposażeniem pracowni e-learningowej, planowanej do oficjalnego uruchomienia w dniu inauguracji nowego roku akademickiego - 7 października. 

W trakcie dedykowanego pokazu przedstawione zostały zasoby oraz możliwości platform Filii UWM w Ełku – LMS ILIAS oraz BigBlueButton. Szczególne zainteresowaniem Gościa zwróciły kwestie wdrażania rozwiązań sfery wirtualnej oraz poszerzonej rzeczywistości (VR/AR) do celów kształcenia i szkolenia. W trakcie rozmowy z dyrektorem Filii UWM w Ełku – dr. mult. Jackiem Januszem Mrozkiem – poruszono kwestie zacieśnienia współpracy, poprzez powiązanie celów i sposobów działania sformułowanych w Statucie Stowarzyszenia, z celami wiążącymi się z kontekstem działalności naukowo-dydaktycznej Filii UWM w Ełku, takimi jak: (1) wspieranie współpracy organizacyjnej, naukowej oraz dydaktycznej jednostek prowadzących kształcenie zdalne oraz wykorzystujących innowacyjne technologie w edukacji, w tym rozwiązania sfery wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz sztucznej inteligencji (AI), (2) podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu kształcenia zdalnego oraz umiejętności szkoleniowych i informatycznych wśród osób reprezentujących organizacje oraz instytucje krajowe oraz międzynarodowe, (3) wdrażanie rozwiązań sprzyjających wirtualizacji oraz optymalizacji procesów dydaktycznych i organizacyjnych, (4) popularyzacja/ promocja kursów przygotowanych wspólnie przez Stowarzyszenie i Filię. 

Ponadto, wstępnie rozważana była możliwość objęcia przez Stowarzyszenie patronatem „Pracowni e-learningowej" Filii UWM w Ełku. W spotkaniu wzięli również udział: dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM oraz Artur Dobkowski – pełnomocnik prezydenta Ełku ds. projektów informatycznych.