Filia UMW w Ełku gospodarzem warsztatów NATO DEEP

Prowadzone z inicjatywy dyrektora Filii UWM w Ełku, dr. mult. Jacka Mrozka, działania dot. zintensyfikowania współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, znajdują kolejne potwierdzenie w praktyce. Symboliczny początek stanowiło wygłoszenie wykładu inaugurującego rok akademicki 2022/2023, przez płk. dr. Maksyma Tyshchenkę z Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego z Kijowa - „Ukraine’s experiences in learning and distance learning throughout the war” (tłum. Doświadczenia Ukrainy w sferze kształcenia oraz kształcenia zdalnego w czasach wojny).
Z kolei, 24-28 października br., w Filii przebywała grupa ze wspomnianej uczelni, na czele z dyrektorem Instytutu Humanistycznego, płk. prof. Vasylem Osodlo. W składzie byli również dwaj pracownicy Centrum Kształcenia Zdalnego SZ Ukrainy – Oleksandr Shapran oraz Vitalii Kominko. Celem pobytu było uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych dot. VR, prowadzonych w ramach programu NATO DEEP. Goście z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami sfery wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz druku 3D, w praktyce kształcenia i szkolenia. Przedsięwzięciem, prowadzonym w języku angielskim, kierował dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, jednocześnie dyrektor NATO DEEP eAcademy. W toku pobytu, goście z Kijowa zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Ełku – Tomasza Andrukiewicza (26 października), natomiast w ramach wyjazdu do Olsztyna (27 października), przez władze Wydziału Humanistycznego UWM (na czele z dziekanem - prof. dr. hab. Mariuszem Rutkowskim). Pobyt stanowił również okazję do wygłoszenia przez płk. prof. Vasyla Osodlo wykładu „Doświadczenia Ukrainy w sferze wykorzystania mediów, mediów społecznościowych oraz e-learningu w czasach wojny”, w którym wzięło udział liczne grono studentów oraz pracowników Wydziału Humanistycznego. Podczas pobytu w Olsztynie, goście spotkali się też z władzami „Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa” (na czele z prezesem – Jackiem Kicermanem), jako organizacją pozarządową, rozwijającą współpracę z programem NATO DEEP.