Kontakt

 

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
tel. 89 523 34 73; e-mail: kgse@uwm.edu.pl
 e-mail

 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM 

tel. 89 523 43 99; e-mail: aszczep@uwm.edu.pl   e-mail

 

Sekretariat Katedry

lic. Magdalena Bigoszewska
tel. 89 523 34 73; e-mail: kgse@uwm.edu.pl   e-mail