Naukowe Koło Badań Podwodnych „Hydronautic”

Logo Naukowego Koła Badań Podwodnych Hydronautic


Koło zaczęło swoją działalność w 2016 roku. Początkowo działało przy Wydziale Biologii i Biotechnologii. Od roku 2020 siedzibą Koła jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokój 208. 

Kontakt

Przewodniczący

Patrycja Szybowska, tel. 667 766 586

Opiekun

Piotr Dynowski, tel. 502 846 907

facebook

 Celem Koła jest:

  • poszerzanie wiedzy oraz naukę wykorzystania tej wiedzy w praktyce, wśród członków Koła, jak również osób niebędących jego członkami,
  • rozwijanie warsztatu badawczego członków,
  • kształtowanie zdolności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów,
  • popularyzację wiedzy w zakresie obsługi aparatury, technologii i metod wykorzystywanych w badaniach środowiskowych,
  • ułatwienie startu zawodowego członków Koła,
  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem gospodarczym w kraju i zagranicą, a także promocja macierzystych Wydziałów członków Koła, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W swojej działalności Koło korzysta z umiejętności płetwonurkowania i stara się zachęcać studentów do poznania tej formy turystyki kwalifikowanej. Członkowie Koła biorą aktywny udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach.
Obecnie prowadzone są badania mikrobiologiczne dotyczące sprzętu nurkowego i badania ankietowe dotyczące świadomości płetwonurków na temat czynników chorobotwórczych w postaci grzybów. Dodatkowo nasi Studenci zajmują się badaniami antropopresji na ekosystemy wodne.