Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Historyczne, pierwsze  posiedzenie nowo powołanej rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości odbyło się 14.11.2023 r.

Rada została powołana Decyzją nr 127/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27.10.2023.

Pierwszemu posiedzeniu przewodniczył dr hab. Andrzej Kucner. Po 20 latach przerwy Uniwersytet posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.