Wydziałowe seminarium dot. omówienia projektów badawczych

14 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbyło się seminarium pt.: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku - uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych Warmii i Mazur. W trakcie seminarium przedstawione i podsumowane zostały najważniejsze wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach projektów badawczych sfinansowanych ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie. Badania realizowane były w okresie od lutego do listopada br., w ramach dwóch zespołów badawczych:

  • „Diagnoza funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur  w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku  ze szczególnym uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu.” (Umowa numer 07/2023/EDU) - kierownik dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, w skład zespołu wchodzili:

- prof. dr hab. Renata Marks-Bielska,
- dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM,
- dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof. UWM,
- dr Dominika Kuberska,
- dr Zbigniew Nasalski,
- mgr Marta Garela.

  • „Wykorzystanie alternatywnych źródeł dochodu w rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne Skarbu Państwa." (Umowa nr 06/2023/EDU) - kierownik dr hab. Marian Oliński, prof. UWM, w skład zespołu wchodzili:

- dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM,
- dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska, prof. UWM,
- dr inż. Jarosław Mioduszewski,
- dr Marek Siemiński,
- dr inż. Jacek Michalak,
- mgr Halina Orszulak.

Wyniki prac zaprezentowali w swoich wystąpieniach kolejno:

  • „Diagnoza rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z perspektywy założeń Wspólnej Polityki Rolnej i Zielonego Ładu” – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM,
  •  „Determinanty rozwoju gospodarstw rolnych w kontekście szans i zagrożeń Zielonego Ładu – perspektywa władz lokalnych” – dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM,
  • „Uwarunkowania funkcjonowania rynku zbóż w woj. warmińsko-mazurskim” – dr Zbigniew Nasalski,
  • „Znaczenie dzierżawy gruntów w rozwoju gospodarstw rolnych” – dr Jarosław Mioduszewski,
  • „Alternatywne źródła dochodów w gospodarstwach rolnych” – dr hab. Marian Oliński, prof.

Dziękujemy licznie zgromadzonemu audytorium, studentom i pracownikom Wydziału oraz przedstawicielom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Olsztynie pod przewodnictwem Pana Marcina Kazimierczuka – Zastępcy Dyrektora oraz Pana Marcina Bąka – Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji, a także osobom zaangażowanym w prezentowane projekty i prelegentom.