Informacje dla studentów I roku (2023/24)

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Kształcenia informuje, że z uwagi na awarię systemu, uległ zmianie terminarz rejestracji na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego oraz przedmioty ogólnouczelniane na semestr letni 2023/2024.  W związku z powyższym podajemy nowe terminy zapisów, z prośbą o współpracę w zakresie rozpowszechnienia wśród studentów stosowanej informacji:

  1. Lektoraty (język obcy) - studia stacjonarne: od 14 lutego 2024 roku od godz. 12.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; studia niestacjonarne: terminy pozostają niezmienione;
  2. WF: od 14 lutego 2024 roku od godz. 8.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; termin giełdy przedmiotu pozostaje niezmieniony;
  3. Przedmiot ogólnouczelniany: od 14 lutego 2024 roku od godz. 14.00 do 17 lutego 2024 roku do godz. 23.59.

Terminy zapisów na przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminy zapisów na przedmioty w Filii w Ełku pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że skorygowany terminarz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci/przedmioty do wyboru, https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru

Przepraszamy na zaistniałe utrudnienia i dziękujemy za współpracę.

Biuro ds. Kształcenia UWM w Olsztynie


Odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczeń, umów (dotyczy studentów studiujących w formie niestacjonarnej) oraz opłata ubezpieczenia NNW!

Uprzejmie informujemy, że odbiór legitymacji studenckiej przez studentów I roku odbędzie się w budynku Wydziału (ul. Oczapowskiego 4) według następującego harmonogramu:

STUDIA STACJONARNE

02.10.2023 r. – godz.9.00-14.00

KIERUNEK: EKONOMIA - sala nr 19

KIERUNKI: ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - sala nr 20

 

STUDIA NIESTACJONARNE

06.10.2022 r. – godz. 12.00 - 14.00

07.10.2022 r. – godz. 9.00 - 12.30

KIERUNKI: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - sala nr 18

Warunkiem odebrania dokumentów jest uiszczenie opłaty za legitymację w kwocie 22zł

(numer konta dostępny po zalogowaniu w systemie USOS)

Opłata za ubezpieczenie NNW - 70 zł (płatność gotówką w Dziekanacie)

 

Przypominamy, że od dnia 03 października rusza rejestracja żetonowa na obowiązkowe przedmioty ogólnouczelniane i języki obce.

Poniżej zostały podane szczegółowe regulacje zapisów na poszczególne przedmioty.

Aktualizacje informacji o zapisach i realizacji zajęć z przedmiotów objętych formułą "Rejestracji żetonowej" zostały zamieszczone na stronie:

https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru