Przedmioty do wyboru

Jak i na co się rejestrować?

Na zajęcia dydaktyczne takie jak: lektorat (język obcy), wychowanie fizyczne (WF), przedmiot ogólnouczelniany oraz przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych należy zarejestrować się za pomocą elektronicznych żetonów. Otrzymasz je w dziekanacie, a ich ilość określona jest programem studiów.

Aby zarejestrować się na wybrane zajęcia należy skorzystać z modułu dostępnego w systemie USOS.

Typy żetonów, uprawniających do zapisu na określony przedmiot w danym semestrze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to:

  • LEK (zajęcia z przedmiotu: język obcy);
  • WF (zajęcia z przedmiotu: wychowanie fizyczne);
  • MOD (zajęcia z przedmiotów ogólnouczelnianych);
  • MODHS (zajęcia z przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych);
  • 37-00-EGZ (egzamin z języka obcego dla studentów rozpoczynających lektorat).

 

Przedmioty ogólnouczelniane dotyczą wyłącznie studentów studiów stacjonarnych.

Zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów humanistycznych i społecznych, adresowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu wychowanie fizyczne dotyczą studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia.

 

Terminarz rejestracji - semestr letni 2023/2024

Niektóre terminy rejestracji na przedmioty uległy zmianie. W poniższej tabeli zostały oznaczone kolorem czerwonym.

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Filia w Ełku*
Lektorat (język obcy)

od 14 lutego, 12:00

do 16 lutego, 23:59

od 16 lutego, 12:00

do 19 lutego, 23:59

od 12 do 14 lutego

od 8:00 do 14:00

WF

od 14 lutego, 8:00

do 16 lutego, 23:59**

-

od 12 do 14 lutego

od 8:00 do 14:00

Przedmiot ogólnouczelniany

od 14 lutego, 14:00

do 17 lutego, 23:59

-

od 12 do 14 lutego

od 8:00 do 14:00

Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

od 15 lutego, 8:00

do 17 lutego, 23:59

od 15 lutego, 8:00

do 17 lutego, 23:59

od 12 do 14 lutego

od 8:00 do 14:00

 

*Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Ełku, dokonują zapisu w dziekanacie Filii

**Giełda przedmiotu – 17 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do godz. 23.59.