Koła naukowe

O kołach naukowych

Koła naukowe to grupy studenckie, które skupiają osoby o wspólnych zainteresowaniach. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa ich ponad 270. Ta liczba jest zmienna, ponieważ jest zależna od studentów, którzy przychodzą na studia oraz roczników, które kończą swoją edukację. Co warto wiedzieć o kołach naukowych?

Koła naukowe:

 • ukierunkowane są na wspólne badania i rozwój edukacyjny;
 • pozwalają, od doświadczanej i projektowej strony, poznać zagadnienia naukowe, co znacznie rozszerza perspektywę i możliwości edukacyjne;
 • umożliwiają publikowanie własnych badań naukowych, ułatwiają udział w konferencjach;
 • rozwijają samodzielność, ponieważ to studenci i studentki decydują o działalnościach, które podejmowane są w kołach naukowych;
 • umożliwiają poznanie nowych osób i poszerzenie grona przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania.

To tylko kilka powodów, dla których warto zapisać się do wybranego koła naukowego, zgodnego z Twoimi zainteresowaniami. Na pewno po dołączeniu znajdziesz ich jeszcze więcej.

Uwaga! Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie możesz wybrać i zapisać się do dowolnego koła naukowego, bez względu na wydział, na którym studiujesz! Dlatego sprawdź, jakie masz możliwości. Poniżej znajdziesz wszystkie koła naukowe, które aktualnie działają na UWM.

 

Lista kół naukowych

 1. Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
 2. Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
 3. Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
 4. Koło Naukowe Pszczelarzy "Dzikie pszczoły"
 5. Naukowe Koło Drobiarzy
 6. Naukowe Koło Hodowców Bydła
 7. Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO”
 8. Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
 9. Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
 10. Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
 11. Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
 12. Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
 13. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
 14. Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
 15. Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 16. Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
 17. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Genetyki „Helisa”
 1. Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
 2. Koło Naukowe „Neuron”
 3. Koło Naukowe Biotechnologów
 4. Naukowe Koło „Cormorant Group"
 5. Koło Naukowe Zoologów
 6. Koło Naukowe Entomologów „Kortoptera”
 7. Naukowe Koło Mikrobiologów
 8. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
 9. Koło Biologii Komórki
 10. Koło Naukowe Bioinformatyków
 11. Studenckie Koło Naukowe Mykologów
 12. Koło Naukowe Botaników
 13. nanoBot
 1. Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 2. Koło Młodych Inżynierów Budownictwa
 3. Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 4. Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
 5. Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN)
 6. Koło Naukowe Analiz Przestrzennych „GeoGis"
 7. Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
 8. Koło Naukowe Pasjonatów BIM „KRESKA”
 9. Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
 10. Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze Giscode
 11. Koło Naukowe Limnologów
 12. Naukowe Koło „OIKOS”
 13. Naukowe Koło Ekologów 
 14. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 15. Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska „IBiS”
 16. Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Voyager"
 17. Koło Naukowe EGEA Olsztyn
 18. Akademickie Koło Wyceny Nieruchomości
 19. Geoinformatyczne Koło Naukowe "GEKON"
 1. Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”
 2. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
 3. Naukowe Koło Historyków Wojskowości
 4. Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
 5. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
 6. Naukowe Koło Studentów Historii UWM
 7. Studenckie Koło Slawistyczne
 8. Studenckie Koło Literaturoznawców
 9. Studenckie Koło Afrykanistyczne
 10. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors”
 11. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors”
 12. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
 13. Studenckie Koło Translatorskie PL-DE
 14. Radiowe Koło Naukowe „Eter"
 15. Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
 16. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
 17. Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
 18. Studenckie Koło Naukowe „Hoży Translatorzy"
 19. Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w biznesie
 20. Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni
 21. Studenckie Koło Naukowo-Dydaktyczne Inicjatyw Anglistycznych „My Grammar Craft”
 22. Koło Naukowe Symulacji i Gier Strategicznych
 23. Koło Inicjatyw Filozoficznych
 24. Studenckie Koło Retoryczne LOGOS
 25. Koło Naukowe Popkulturalni
 26. Studenckie Koło Naukowe „Trends&Design Hub"
 1. Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
 2. Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
 3. Studenckie Koło Naukowe Chemików
 4. Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin „ZYMOKS”
 5. Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej BIOHAZARD
 6. Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”
 7. Naukowe Koło Florystów
 8. Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne
 9. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
 10. Koło Naukowe Leśników
 11. Koło Naukowe „Menedżerów Produkcji Roślinnej"
 12. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
 13. Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
 14. Koło Naukowe „Ochrony Przyrody"
 15. Koło Naukowe Ogrodników
 16. Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”
 17. Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
 18. Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”
 19. Projektowe Koło Naukowe Chemików
 1. Studenckie Koło Anatomiczne
 2. Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
 3. Koło Naukowe Onkologii
 4. Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
 5. Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne „Naikai-gakusei-kai"
 6. Koło Naukowe Neurochirurgii
 7. Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
 8. Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne
 9. Studenckie Koło Patomorfologiczne
 10. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
 11. Studenckie Koło Nefrologiczne
 12. Koło Naukowe Katedry Ginekologii i Położnictwa
 13. Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
 14. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego
 15. Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
 16. Koło Naukowe Patofizjologii
 17. Studenckie Koło Naukowe Farmakologii i Toksykologii
 18. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
 19. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi „Kalos Kagathos”
 20. Studenckie Koło Naukowe Dermatologiczno-Wenerologiczne
 21. Studenckie Koło Naukowe Immunoonkologii
 22. Studenckie Koło Urologiczne
 23. Studenckie Koło Naukowe z Dziedziny Geriatrii i Gerontologii
 24. Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 25. Studenckie Koło Naukowe Okulistyki Klinicznej Ophthalmologica (SKN „OKO”)
 26. Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii „SKN Gastroenterologii"
 27. Studenckie Koło Naukowe Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 28. Studenckie Koło Naukowe Neurologii
 29. Studenckie Koło Naukowe Reumatologiczne
 30. Studenckie Koło Naukowe Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dzieci
 31. Studenckie Koło Chirurgii Onkologicznej „In situ"
 32. Koło Naukowe Gastrologii Dziecięcej
 33. Studenckie Koło Naukowe Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej „Minerva”
 34. Studenckie Koło Naukowe Medycyny Interdyscyplinarnej
 35. Studenckie Koło Naukowe Patofizjologii Mikroperfuzji
 36. Studenckie Koło Naukowe Chorób Wewnętrznych w Ujęciu holistycznym
 1. Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
 2. Studenckie Koło Naukowe „Reguła 72"
 3. Studenckie Koło Naukowe „Mat-ołki"
 4. Studenckie Koło Naukowe Grafików „Vertex"
 5. Koło Naukowe Robotyki
 6. Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
 7. Studenckie Koło Programistyczne „Don't net"
 8. Koło Naukowe „Alert"
 9. Koło naukowe projektowania gier HYPER
 10. Studenckie Koło Naukowe Python "PyHawks"
 11. Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji „Czarna Magia”
 12. WEBLEADER Koło Naukowe Liderów Webowych
 1. Naukowe Koło Histologów
 2. Naukowe Koło Położników
 3. Naukowe Koło Anatomów
 4. Studenckie Koło Naukowe „Bioasekuracja"
 5. Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
 6. Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
 7. Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa”
 8. Naukowe Koło Chirurgiczne
 9. Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
 10. Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
 11. Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
 12. Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
 13. Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
 14. Naukowe Koło Parazytologów
 15. Studenckie Koło Naukowe Epidemiologów Weterynaryjnych
 16. Koło Naukowe „Higiena zwierząt i pasz"
 17. Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
 18. Koło Naukowe Higienistów Żywności
 19. Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
 20. Studenckie Koło Ichtiopatologów
 21. Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
 22. Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”
 23. Studenckie Koło Naukowe „Zebrafish"
 24. Studenckie Koło Naukowe Chorób Drobnych Ssaków i Ptaków
 25. Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
 26. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Weterynaryjnych
 27. Koło Naukowe „Rozród koni"
 28. Studenckie Koło Naukowe „Zwierzę a Środowisko"
 29. Studenckie Naukowe Koło Immunologiczne "EPITOP"
 30. Hipiatryczne Koło Naukowe
 1. Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
 2. Koło Naukowe Rachunkowości
 3. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 4. Koło Naukowe Inwestorów
 5. Studenckie Koło Naukowe Business Club
 6. Koło Naukowe Coachingu
 7. Koło Naukowe rynku nieruchomości – Real Estate
 8. Koło Naukowe Liberalizmu Gospodarczego
 9. LogistiX UWM - Koło Naukowe Logistyki
 1. Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 2. Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
 3. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
 4. Koło Naukowe Parazytologii „Vermis"
 5. Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
 6. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i Gastroeneterologicznej
 7. Studenckie Koło Naukowe Pro - Familia
 8. Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii
 9. Studenckie Koło Naukowe „Badania Epidemiologiczne"
 10. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa w Stanach Zagrożenia Życia
 11. Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego
 12. Studenckie Koło Naukowe „Zdrowe Życie”
 1. Koło Naukowe Politologów
 2. Naukowe Koło Socjologów QUAERO
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
 4. Naukowe Koło Pedeutologów
 5. Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA
 6. Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
 7. Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
 8. Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej "Kreatywni"
 9. Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
 10. Koło Naukowe Wolontariatu
 11. Koło Naukowe Geragogów
 12. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 13. Koło Naukowe Socjologów 40+
 14. Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
 15. Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
 16. Koło Naukowe Religioznawców
 17. Koło Naukowe Psychologii „Oblicza”
 18. Studenckie Koło Naukowe Analityki i Zarządzania Publicznego
 19. Koło Naukowe "Zorientowani międzynarodowo"
 1. Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
 2. Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
 3. Koło Naukowe Mechatroniki
 4. Studenckie Koło Naukowe Robotów Mobilnych
 5. Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
 6. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”
 7. Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
 8. Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
 9. Koło Naukowe Inżynierii Wytwarzania i Maszyn (IWiM)
 1. Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
 2. Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
 3. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
 4. Naukowe Koło Technologów Mięsa
 5. Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 6. Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
 7. Naukowe Koło Mikrobiologii Żywności „Kocuria”
 8. Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
 9. Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
 10. Studenckie Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
 1. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
 2. Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
 3. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
 4. Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
 5. Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
 6. Koło Nauk Penalnych "Nemezis"
 7. Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
 8. Koło Nauk Cywilistycznych
 9. Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
 10. Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
 11. Koło Naukowe Prawa Handlowego
 12. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
 13. Koło Naukowe Prawa Pracy
 14. Koło Prawa i Ekonomii
 15. Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
 16. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 17. Koło Naukowe Prawa Medycznego „Salus aegroti suprema lex esto"
 18. Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
 19. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku „Romanitas"
 20. Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 21. Studenckie Koło Naukowe Historii Prawa "Cezura"
 22. Studenckie Koło Naukowe Praktyki Prawniczej
 23. Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona fidei”
 24. Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO"
 25. Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
 26. Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
 27. Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
 28. Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
 29. Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
 30. Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
 31. Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
 32. Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego "Themis"
 33. Studenckie Koło Naukowe „Legal Inhaero
 34. Studenckie Koło Debat UWM 
 35. Koło Naukowe Suicydologii
 36. Koło Prawa Nowych Technologii "Futurum"
 37. Studenckie Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych
 38. Koło Naukowe InnovAdmin
 39. Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 1. Koło Naukowe Administratywistów
 2. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „MARABUT"
 3. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
 4. Koło Naukowe Muzyki Chóralnej
 5. Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratunkowego
 1. Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
 2. Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
 3. Artystyczne Koło Naukowe
 4. Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
 5. Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
 6. Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”
 7. Koło Naukowe „Malarzy Nieoczywistych"
 8. Naukowe Koło Fotograficzne „ISO"
 9. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi” 
 10. Koło Artystyczno-Naukowe Musica in via
 11. Koło Naukowe Historii Sztuki „Art"
 12. Studenckie Koło Naukowe „Muzyka - Edukacja - Taniec"
 13. Koło Naukowe „Technik Rzeźbiarskich”
 1. Koło Naukowe Biblistów
 2. Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
 3. Koło Naukowe Teologów - Ekumenistów
 4. Koło Naukowe „Pomesania”
 5. Koło Naukowe Muzykologiczno-Liturgiczne „Psallite Sapienter”
 6. Studenckie Koło Inicjatyw Prorodzinnych