Oprogramowanie i usługi IT

Każdy z Państwa posiada unikalne konto w systemie USOS, które pozwala na korzystanie z wymienionych niżej systemów. Domyślnie użytkownik posiada dwa loginy, które przypisane są do personalnego konta w USOS:

 • Pierwszy login (dla studentów z Polski będzie to nr PESEL) służy do logowania się w USOSweb poprzez System Centralnego Uwierzytelniania CAS.
 • Drugim loginem jest: numer_albumu@student.uwm.edu.pl, który jednocześnie jest loginem i adresem email w OFFICE365 i będzie służył jako login do usługi eduroam.

 

Dostępne usługi

USOSweb - Funkcjonalności USOSweb: Oglądanie uzyskanych ocen, podejrzenie informacji dotyczących podpięć do przedmiotów w konkretnych etapach studiów, sprawdzenie wyników swoich sprawdzianów, testów, egzaminów, komunikowanie się z prowadzącymi przedmiot, studentami grupy zajęciowej, innymi użytkownikami: https://usosweb.uwm.edu.pl/

Podczas pierwszego logowania należy ustawić własne hasło za pomocą formularza zmiany hasła. Jako adres e-mail należy podać prywatny adres poczty, używany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office365. W ramach usługi studenci otrzymują dostęp do wielu narzędzi, m. in.:

 • Outlook - konto pocztowe w domenie @student.uwm.edu.pl
 • MS Teams - platforma do wideokonferencji i nauczania zdalnego
 • MS Office - pakiet programów: Word, Excel, Powerpoint, OneNote
 • OneDrive - przestrzeń dyskowa w chmurze

 

Aby skorzystać z Office365 należy:

 • zalogować się na stronie https://konto.student.uwm.edu.pl/ loginem oraz hasłem identycznym jak do systemu USOSweb (login: PESEL)
 • w formularzu po prawej części ekranu ustawić nowe hasło do usługi Office 365 (hasło musi posiadać min. 8 znaków).

Do usługi logujemy się bezpośrednio przez stronę https://office.com.

Loginem jest adres numer_albumu@student.uwm.edu.pl (np. 999999@student.uwm.edu.pl).

Dla wygody użytkowników każde konto numeryczne posiada alias zawierający Państwa Imię i Nazwisko (tj. 999999@student.uwm.edu.pl = jan.kowalski@student.uwm.edu.pl).

 

MOODLE UWM - Platforma MOODLE jest innym narzędziem do nauczania zdalnego, w którym prowadzący głównie udostępniają materiały do nauki oraz organizują zaliczenia w formie testów online. Loginem, podobnie jak w systemie USOSWeb jest Państwa PESEL.

Logowanie na stronie https://moodle.uwm.edu.pl/login/index.php

 1. Kliknij „Zaloguj się” – w prawym górnym rogu;
 2. Wybierz „Logowanie kontem USOS”
 3. Dane do logowania PESEL + hasło do USOSweb;
 4. Witaj na platformie MOODLE!

 

Eduroam - Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej. Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej Europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).
Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Więcej informacji: http://eduroam.uwm.edu.pl/index.php?main=info

 

Biblioteka Uniwersytecka - Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w nowym gmachu zbudowanym na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. Nowy budynek pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i znacznie podniósł jakość oferowanych usług. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://bu.uwm.edu.pl/pl/jak-korzystac

Wypożyczanie w systemie Primo:

 • przejść na stronę Katalog Biblioteki UWM
 • w prawym górny rogu kliknąć "Zaloguj się"
 • w oknie, które się pojawi „Zaloguj się używając” wybieramy opcję logowania za pomocą "Konta organizacyjnego UWM"
 • w kolejnym okienku podajemy nasz identyfikator (identyfikator studenta wygląda według schematu numer_albumu@student.uwm.edu.pl)
 • następnie zostaniemy przekierowani do strony, na której należy podać hasło

 

Logowanie do zasobów elektronicznych:
Żeby skorzystać z bazy spoza sieci UWM, do której dostęp jest licencjonowany użytkownik musi:

 • przejść na stronę Katalogu Baz Online
 • wyszukać interesującą pozycję i kliknąć "Wejscie do bazy spoza sieci UWM"
 • pojawi nam się nowe okno, w którym podajemy nasz identyfikator (numer_albumu@student.uwm.edu.pl)
 • następnie zostaniemy przekierowani do strony, na której należy podać hasło

 

Oferta programowa dla studentów

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Środowisko programu jest w pełni dostępne w polskiej wersji językowej. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

Dodatkowe dostępne moduły:

 • narzędzie STATISTICA Zestaw Dla Analiz Marketingowych i Rynkowych
 • narzędzie STATISTICA Zestaw Medyczny

Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy 

Strona dystrybutora: http://www.statsoft.pl

 

IBM SPSS - narzędzia analityczne. Zastosowanie rozwiązań SPSS z zakresu statystycznej analizy danych związanych z firmą i jej otoczeniem pozwala na szybkie i skuteczne osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wskazanie właściwych kierunków rozwoju i postępowania. Rozwiązania SPSS znajdują zastosowanie w:

 • badaniach ankietowych, pozwalając np. na zmniejszenie kosztów działalności, utrzymywanie więzi z klientami itp.;
 • bankowości i ubezpieczeń, pomagając np. w tworzeniu programów lojalnościowych, analizie ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego;
 • telekomunikacji, np. przy identyfikowaniu i przyciąganiu potencjalnych klientów, ocenie chłonności rynku;
 • handlu i e-biznesie, np. dając wskazówki pomocne przy konstruowaniu oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta;
 • marketingu, m.in. ułatwiając segmentację klientów, badanie ich satysfakcji;
 • Enterprise Feedback Management (EFM), wspomagając zarządzanie zadowoleniem klientów oraz centralizując możliwości zbierania informacji o ich postawach i opiniach;
 • w reklamie i w mediach, np. w organizacji kampanii reklamowych itp. - przemyśle, np. przy tworzeniu produktów i kreowaniu wizerunku marki;
 • administracji, m.in. przy odkrywaniu nadużyć w płaceniu podatków i korzystaniu ze środków publicznych;
 • szkolnictwie wyższym, m.in. w mierzeniu efektywności procesów dydaktycznych itp.

Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy 

Strona dystrybutora: http://www.spss.pl

 

LabView - Graficzne środowisko programistyczne do zaawansowanych pomiarów, testów i kontroli systemów. Graficzny język programowania LabVIEW firmy National Instruments wprowadza rewolucyjne zmiany w procesie tworzenia aplikacji związanych z testowaniem, pomiarami i sterowaniem. Niezależnie od poziomu zaawansowania inżynierowie i naukowcy mogą w szybki sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy

Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy 

Strona dystrybutora: http://poland.ni.com/labview

 

Sigma Plot v12 - Program do szybkiego tworzenia wykresów 2D, 3D i wizualizacji danych.

Program dostępny na stronie (tylko z sieci uniwersyteckiej): http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/programy 

Strona dystrybutora: http://www.sigmaplot.com

 

Autocad – Oprogramowanie Autodesk® do projektowania. Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://students.autodesk.com

 

BricsCAD – Oprogramowanie do projektowania. Program Akademicki BricsCAD oferuje studentom i instytucjom edukacyjnym darmowy dostęp do wszystkich wersji oprogramowania BricsCAD i jego API. Rejestrując się studenci i instytucje edukacyjne i nauczyciele akademiccy dostają możliwość pobierania najnowszego oprogramowania i korzystania z niego przez okres 12 miesięcy.

Dostępny dla studentów po zarejestrowaniu: http://www.bricsys.com/pl_PL/bricscad/academic/

 

Oferta dla studentów na pracowniach komputerowych

MATLAB/Simulink - zaawansowae środowisko obliczeniowe firmy MathWorks (http://www.mathworks.com)przeznaczonym do obliczeń inżynierskich oraz ich wizualizacji. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych Toolbox'ów umożliwiające efektywne zastosowanie pakietu w wielu dziedzinach (elektronika, analiza sygnałów, analiza obrazu, itd.) ale też w biologii czy ekonomii. Środowisko to stwarza też możliwość przeprowadzania obliczeń równoległych, symbolicznych, czy też implementowania własnych procedur napisanych w języku C/C++ czy FORTRAN Dostępny na pracowniach komputerowych.

 

Ansys - jest oprogramowaniem służącym do wykonywania symulacji inżynierskich. Oferuje duży zakres analiz od statyki do pola magnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie oraz możliwość symulacji zjawisk liniowych i wyszukanych nieliniowości. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Program ANSYS oferuje bardzo duży zakres analiz, od CFD, statyki, do pola elektromagnetycznego poprzez symulację procesów opisanych równaniami liniowymi i silnie nieliniowymi. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do generowania siatki, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Więcej informacji np. na stronie dystrybutora: www.mesco.com.pl i stronie producenta: http://www.ansys.com Dostępny na pracowniach komputerowych.