Nowe kryteria awansu

Procedury awansu zostały zaktualizowane i uregulowane w Statucie Uniwersytetu następującymi zapisami:

  1. Uchwała Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja  2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.).
  2. Zmieniony załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie (część dotycząca Dziedziny nauk społecznych w tym m.in. dyscypliny: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości).
  3. Ujednolicony Statut UWM w Olsztynie uzwględniający ww. uchwałę Nr 252 (zapisy dotyczące zatrudnienia na stanowiskach w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych znajdują się w dziale IV. Pracownicy (paragrafy 44-51).
  4. Załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie uzwględniający uchwałę Nr 252 z dodatkowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi niezbędnymi do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych we wszystkich dziedzinach występujących w Uniwersytecie.