RID 2024-2027

Projekt RID: „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie”

 

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Smoczyńska

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

Ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Tel. 895233552, 89 5233820

e-mail: nowyrid@uwm.edu.pl

https://rid.uwm.edu.pl/

 

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1 pok.137

Tel. 895245171

E-mail: darewicz@uwm.edu.pl

Biuro RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Kierownik RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia : prof. dr hab. Anna Iwaniak

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1 pok.135

Tel. 895233722

Email: ami@uwm.edu.pl

Asystent Kierownika dyscypliny - mgr inż. Agnieszka Brodowska

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1 pok.139

Tel. 895245171

Email: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl

Biuro RID

czynne;

Pn -Pt , godz. 9.00 - 10.00

AKTUALNOŚCI

 Publikacje opublikowane w otwartym systemie Open Access w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

REGULAMINY

     1.  Działanie: Wsparcie rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych

     2. Działanie: Finansowanie publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu, w tym przygotowania edytorskiego publikacji

     3.Działanie: Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych

     4.Działanie: Dofinansowanie udziału pracowników w szkoleniach, misjach naukowych

     5.Działanie: Dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego

     6.Działanie: Dofinansowanie badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe

     7.Działanie: Dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

     8.Działanie: Finansowanie dodatkowych wyjazdów studentów do firm w ramach zajęć praktycznych oraz wyjazdów na konkursy, targi/organizowanie konkursów

    9.Działanie: Finansowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów

NOTATKA RID                                                   

Notatka RID na papierze firowym

DOKUMENTY DO POBRANIA

   1.  Działanie: Wsparcie rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych

      Załącznik nr 1, Załącznik nr 3

   2. Działanie: Finansowanie publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu, w tym przygotowania edytorskiego publikacji

      Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

   3.Działanie: Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych

      Załacznik nr 1, Załacznik nr 2

   4.Działanie: Dofinansowanie udziału pracowników w  szkoleniach, misjach naukowych

     Załacznik nr 1

   5.Działanie: Dofinansowanie badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe

      Załacznik nr 1, Załącznik nr 3

   6.Działanie: Dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

      Załącznik nr 1

    7.Działanie: Finansowanie dodatkowych wyjazdów studentów do firm w ramach zajęć praktycznych oraz wyjazdów na konkursy, targi/organizowanie konkursów

      Załącznik nr 1

    8.Działanie: Finansowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów

     Załącznik nr 1

 

WAŻNE TERMINY

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW w roku 2024  - do wyczerpania środków finansowych

 Dofinansowanie badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe - termin składania wniosków do 31.03.2024