Kolejny konkurs ERC otwarty!

Wczoraj, tj. 20.01.2022 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła kolejny konkurs na granty ERC Advanced .

Spośród innych rodzajów grantów wyróżnia je to, iż osoba aplikująca musi być badaczem o uznanej pozycji naukowej z imponującym dorobkiem. Chętni mogą składać wnioski wyłącznie poprzez portal Komisji Europejskiej Funding & tender opportunities do dnia 28 kwietnia 2022.

O realizację grantu w maksymalnej  wysokości 2,5 mln  euro na okres pięciu lat mogą starać się naukowcy z dowolnego kraju świata, ale projekty musza być realizowane w instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Budżet konkursu to 555 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie 223 projektów.   Wnioski mogą dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej. Więcej informacji odnośnie ERC Advanced Grants znajdziecie Państwo na stronie KPK 

Dokumentacja konkursowa oraz link do elektronicznego systemu aplikacji znajdują się na portalu Komisji Europejskiej pod adresem.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie

Zespół HPK Olsztyn