Publikacje studentów socjologii…

Niezmiernie miło nam poinformować, że publikacje członków Naukowego Koła Socjologów Quaero – Pauliny Prusik, Marceliny Wiśniewskiej i Radosława Szczepańskiego znalazły się w pokonferencyjnej monografii zbiorowej pt.”Aktualne problemy badawcze. Nauki społeczne i humanistyczne”, Tom 2, (red.) D. Ossowska Salamonowicz, M. Giżyńska, Wydawnictwo FNCE, Poznań 2022. Jest to efekt 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii”. Serdecznie gratulujemy!


Konferencja dot. ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych

13 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Sali Senatu Pałacu Rektorskiego odbyła się Konferencja Katedr, Instytutów i Wydziałów Socjologii pod hasłem „W poszukiwaniu nowego modelu ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych”, w której uczestniczył Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Marek Sokołowski . W spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków kształcących w zakresie socjologii, z udziałem dr hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK, członka Komisji Ewaluacji Nauki, poruszono zagadnienia związane z obecnym oraz przyszłym modelem ewaluacji badań naukowych.