Badania praktyk studenckich…

Marcelina Wiśniewska, studentka III roku socjologii, w ramach zadań Naukowego Koła Socjologów „Quaero” opracowała raport z badań na temat „Ocena praktyk ciągłych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UWM w roku akademickim 2021/2022”. Badania przeprowadzone były przez Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych naszego Wydziału.

Raport można pobrać tutaj:

„Religions and Technologies” (Wilno)

Dr Radosław Sierocki bierze udział w konferencji Religions and Technologies organizowanej w Wilnie przez European Association for the Study of Religions (3-8 września). Konferencja miała pierwotnie odbywać się w Kijowie, ale… wiadomo: Haga czeka.

„Badania publiczności Teatru 2023”

Na zlecenie olsztyńskiego Teatru Jaracza pracownicy Katedry Socjologii WNS UWM prowadzą „Badania publiczności Teatru 2023”:
„Pytania ankiety zostały wypracowane wspólnie przez osoby z różnych działów teatru pod okiem specjalistów z Katedry Socjologii (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Warmiń-sko-Mazurskiego w Olsztynie: dr. Radosława Sierockiego oraz dr. Michała Łyszczarza.”

Zachęcamy do udziału w badaniu.

LINK DO ANKIETY: http://bitly.pl/86AK8