Naukowe Koło Socjologów Quaero

Studentka II roku Socjologii Marcelina Wiśniewska w ramach Naukowego Koło Socjologów Quaero przeprowadziła badania ewaluacyjne praktyk studenckich w roku akademickim 2021/2022. Można zapoznać się z raportem z tych badań.

RAPORT_Z_BADAN

 

Najnowsze owoce działalności Naukowego Koła Socjologów Quaero:

 

logo-quaero

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie socjologii. Działania obejmować będę m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych, organizowanie lub współorganizowanie obozów/biwaków naukowych, konferencji, cyklicznych spotkań z osobami wybitnymi, których działalność zawodowa i naukowa mieści się w obrębie socjologii, akcji i działań o charakterze pomocowym. Ponadto przewiduje się rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, niezbędnych w środowisku pracy.

Korzyści z działalności w Kole:
Działając w Kole Naukowym student ma możliwość uzupełnienia treści dydaktycznych o doświadczenia cenione przez pracodawców w zakresie:

  • badań i analiz
  • aktywnego zachowania na rynku pracy
  • prowadzenia własnej firmy
  • działalności pomocowej i wolontariatu
  • wykształcenia umiejętności społecznych
  • organizacji pracy własnej i innych
  • komunikacji i pracy w zespole.

Korzyścią dodaną jest integracja różnych roczników studentów, wymiana doświadczeń ze słuchaczami innych uczelni, nowe przyjaźnie i znajomości.

Warto spróbować i zrobić coś dla siebie oraz innych.

Do pobrania:

Statut Naukowego Koła Socjologów QUAERO

Możliwość komentowania została wyłączona.