Rusza program „Studia Socjologia 40+”

Informacja-40+-page-001Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2013 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,6% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2013). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie). czytaj dalej