Specjalności

1. SOCJOLOGIA NOWYCH MEDIÓW
Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne i zastosować ją w odniesieniu do intensywnie rozwijającej się rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw, wpływu nowych mediów na relacje międzyludzkie i tworzenia się nowych społeczności.

media-baner-800

2. SOCJOLOGIA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
Absolwenci wyposażeni będą w wiedzę, która umożliwi im konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących rozwój lokalny i regionalny.

rozwoj-baner800

Możliwość komentowania została wyłączona.