Grill integracyjny – studenci i wykładowcy kierunku Socjologia

W naszej Katedrze Socjologii nie tylko się uczymy, ale również dobrze bawimy!

15 czerwca 2022 r. odbył się grill integracyjny, w którym uczestniczyli wykładowcy, studenci kierunku Socjologia oraz Władze Dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych. Temu spotkaniu towarzyszyła przyjazna i ciepła atmosfera. Przy akompaniamencie gitary śpiewaliśmy piosenki różnych gatunków i okresów. Wprawdzie trudno było prowadzić rozmowę w grupie ponad 30 osób, ale toczyły się ekspresyjne dyskusje w podgrupach. Poruszano tematy na które zawsze brak czasu na zajęciach. Wspaniałe zimne i gorące przekąski, a także urokliwe miejsce  zachęcały do długiego biesiadowania. Aura również sprzyjała integracji wykładowców ze studentami. Spotkanie było doskonałą okazją by włączyć do naszej socjologicznej rodziny rocznego synka Artura, dr Magdy Sternickiej-Kowalskiej. Bawiliśmy się świetnie dlatego zamierzamy cyklicznie organizować takie spotkania, ponieważ są one wartością dodaną do wiedzy zdobywanej na Uczelni.

Rozprawa sądowa

1 oraz 8 czerwca 2022 r. studenci drugiego roku kierunku Socjologia przygotowali rozprawę sądową w ramach przedmiotu Komunikacja Interpersonalna prowadzonego przez dr Lidię Domańską. Aby urealnić odgrywane role zostały wypożyczone stosowne togi: adwokatów, prokuratora oraz przewodniczącego składu sędziowskiego. Sprawa dotyczyła zabójstwa dokonanego przez męża na swojej małżonce oraz podżegania do zabójstwa i znęcania się nad synową przez matkę oskarżonego. Założenia rozprawy zostały skonsultowane z zawodowym prawnikiem. Studenci z zaangażowaniem wcielili się w przypisane role: składu sędziowskiego, protokolanta, prokuratora, obrońców, oskarżonych, biegłych oraz świadków. W rozprawie wzięło udział 16 studentów. Po zamknięciu rozprawy, wygłoszeniu mów końcowych oraz ogłoszeniu wyroku, rozprawa została podsumowana przez dr Domańską, ze wskazaniem dobrych i błędnych zachowań komunikacyjnych. W opinii studentów zajęcia te były doskonałym warsztatem z komunikacji. Dostarczyły im wiedzy praktycznej, umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi i kompetencji społecznych. Studenci mogli doświadczyć problemów w komunikacji związanych z emocjami i forsowaniem własnych interesów. To była dobra lekcja, ale również doskonała zabawa.