Nagroda JM Rektora dla Prof. M. Sokołowskiego


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. Marek Sokołowski otrzymał Nagrodę Indywidualną III Stopnia JM Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Serdecznie gratulujemy! Zgodnie z procedurami nagroda dotyczy 2020 r., ale została wręczona w trakcie inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Spotkanie organizacyjne

Uwaga studenci I roku SOCJOLOGII!
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie powitalne i organizacyjne w środę 06.10.2021 o godz. 8.00-9.30. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele władz Wydziału Nauk Społecznych oraz Dziekanatu.


prof. dr hab. Marek Sokołowski- kierownik Katedry Socjologii dr Lidii Domańskiej – opiekuna I roku


Pani dr Anna Daszewska pracownikiem Katedry Socjologii

Miło nam poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu, stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Socjologii, od 1.04. 2021 roku obejmie Pani Doktor Anna Daszewska. Pani Doktor jest magistrem filologii angielskiej oraz doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii.  Pani Doktor, witamy w Zespole!

Pracownicy Katedry Socjologii INP UWM w Olsztynie

Książka dr. Michała Dąbrowskiego

Pragniemy poinformować, że ukazała się książka dr. Michała Dąbrowskiego pt. „Kultura granicy – społeczne światy przejścia granicznego” (Wydawnictwo Fnce, 2021). Gorąco polecamy!

Aby zachęcić krótkie streszczenie i fragment recenzji prof. W. Łukowskiego:

„W książce określono podstawowe działanie w społecznym świecie przejścia granicznego (wynegocjowanie akceptowanego zarówno przez kontrolujących jak i kontrolowanego wyniku kontroli granicznej). Jest ono pochodną działań dwóch, potencjalnie antagonistycznych grup – kontrolujących i kontrolowanych. Przeprowadzone obserwacje pozwoliły na wyznaczenie centralnej wartości osób zaangażowanych w działanie społecznego świata przejścia granicznego (utrzymanie możliwości kontynuacji podstawowego działania). Nie wynika ona z motywacji autotelicznych, a instrumentalnych. Zarówno osoby systematycznie przekraczające granicę przewożą towary do sąsiedniego kraju, jak i funkcjonariusze, dokonują kontroli granicznych po to, aby dzięki uzyskanemu dochodowi, realizować swoje życiowe cele.”

Z recenzji wydawniczej dr hab. Wojciecha Łukowskiego: „Książką ta jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym z obszaru nauk społecznych. Jest znakomicie umocowana teoretycznie i empirycznie, zawiera również oryginalny program metodologiczny, inspirowany teorią ugruntowaną. Przejścia graniczne, zwłaszcza te na wschodniej i północnej granicy Polski – zarówno przed wejściem do Unii Europejskiej, jak i po nim stały się swoistym laboratorium społecznym. Oprócz głównej funkcji umożliwiającej przepływ ludzi i towarów zgodnie z oficjalnie obowiązującymi regułami, stawały się swoistym wentylem bezpieczeństwa dla osób zagrożonych wykluczeniem, skazanych na walkę o ekonomiczne i godnościowe przetrwanie na peryferiach procesów transformacyjnych. (…) Stopniowo, przy dominacji wnioskowania indukcyjnego, wyłaniają się kategorie, typy i układy współzależności, składające się na kulturę społecznego świata przejścia granicznego.”

„Zatruta studnia”?… książka pod red. prof. Marka Sokołowskiego

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia ukazała się najnowsza książka pod redakcja prof. Marka Sokołowskiego pt. „Zatruta studnia”?. Media w czasach pandemii COVID-19(2021).

Czy żyjemy w czasach informacji, czy bardziej dezinformacji? Zapraszamy do lektury.

Zakończenie pracy dr hab. M. Butryma

Z dniem 31 stycznia 2021 roku pracę w Katedrze Socjologii INP WNS UWM w Olsztynie zakończył dr hab. Marek Butrym.

Markowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz Katedry, koleżeńską pomoc i wsparcie w pracy organizacyjnej, badawczej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości na poziomie międzyuczelnianym.

Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Pracownicy Katedry Socjologii