Sympozjum „Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie” Pieniężno, 27-28 kwietnia 2018 r.

Katedra Socjologii UWM w Olsztynie współorganizuje sympozjum naukowe pt. „Tatarzy w Polsce – Tatarzy w świecie”, które odbędzie się w Pieniężnie 27-28 kwietnia 2018 r.

Program sympozjum

 

Agnieszka Zduniak doktorem habilitowanym!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracownik Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie – Pani Agnieszka Zduniak – uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Pani dr hab. Agnieszce Zduniak gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w pracy samodzielnego pracownika naukowego.

Pracownicy Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie.

Poniżej skan pisma z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Uwaga Socjologia rok I! Zajęcia z etykiety

Zajęcie z etykiety(m.in.) dla studentów pierwszego roku socjologii odbędą się 14 grudnia 2018 w godzinach 15:00-18:15 w auli B na Wydziale Matematyki i Informatyki (ul. Słoneczna 54). Zajęcia z filozofii i logiki zostaną odrobione w innym terminie lub innej formie po uzgodnieniu z prowadzącymi.