Uroczystość wręczenia nominacji Prof. Markowi Sokołowskiemu przez Prezydenta RP- Andrzeja Dudę

Ankieta „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

Ankieta „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

22 lutego – 22 marca 2016 r.

 Rusza kolejna edycja badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”.
Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego.

Elektroniczny formularz ankiety będzie dostępny w aplikacji USOSweb
od 22 lutego do 22 marca 2016 r.

Celem badania jest „pozyskanie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych formach i metodach kształcenia, relacjach interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim a interesariuszem procesu dydaktycznego (studentem, doktorantem, uczestnikiem kursu, słuchaczem studiów podyplomowych) oraz uzyskanie informacji o stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków dydaktycznych. Informacje zostaną wykorzystane w procedurze okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz w procesie doskonalenia jakości realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu (…)”. [Zarządzenie nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z 22.01.2016; Załącznik nr 1a]

Zapraszamy do wypełniania ankiet!

Piszcie Państwo zarówno o tym, co należałoby zmienić, jak i o tym, co zasługuje na kontynuowanie. Jeśli uznacie, że warto kogoś pochwalić, dajcie temu wyraz! Jeśli jakieś działania odebraliście negatywnie, dajcie znać, byśmy mogli je korygować.

Badanie jest anonimowe!